Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Lễ tang Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Lễ nhập Kim quan

ww.phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu phóng sự Lễ tang Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Lễ nhập Kim quan do senviet.tv thực hiện. (nguồn http://www.senviet.tv/diem-tin/tin-phat-giao-video-77-le-nhap-kim-quan-co-dai-lao-hoa-thuong-thich-tri-tinh)