Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng dường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 11/7/2020 (nhằm ngày 21/5/Canh Tý) Chư Tôn đức Tăng Hạ trường Thanh Hà và quý Phật tử chùa Thanh Hà, Phạm Thông tổ chức chuyến hành hương cúng dường 07 trường hạ ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đoàn do Thượng tọa Thích Tâm Đức – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Đường chủ Hạ trường Thanh Hà làm trưởng đoàn.

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Đoàn do Thượng tọa Thích Tâm Đức - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Đoàn xuất phát từ Hạ trường Thanh Hà - TP Thanh Hóa

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng dường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng dường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Hương Quang - Tp Thanh Hóa

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Đoàn thăm hỏi và cúng dường tùy hỷ Hạ Trường Linh Cảnh - Thọ Xuân

An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong 3 tháng hạ. Đây là truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo. Trong 3 tháng ấy Tăng chúng, Ni chúng tập hợp tại một trụ xứ để tiến tu đạo nghiệp trau dồi Giới Định Tuệ trên tinh thần lục hòa cộng trụ. Chư Tăng, Ni giữ gìn tịnh giới với truyền thống An cư kiết hạ tốt đẹp nhắc nhở mọi người hộ trì Tam bảo.

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Tại Hạ Trường Thiên Sơn - Quan Hóa

Vì ý thức trách nhiệm đối với đạo Pháp, vì cảm mến đức độ của Chư tôn đức lo tu học trong ba tháng. Vì mong muốn tạo được cơ hội cho chư Phật tử gieo duyên lành với Tam bảo, tạo ngõ hầu công đức làm tư lương cho con đường hành thiện của mình. Chư tôn đức Tăng Hạ trường Thanh Hà đã tổ chức chuyến hành hương tùy hỷ các Hạ trường (HT) trên địa bàn tỉnh: HT. Tường Vân huyện Vĩnh Lộc, HT. Thiên Sơn huyện Quan Hoá, HT.Linh Cảnh huyện Thọ Xuân, HT. Đại Bi Thành phố Thanh Hoá), HT. Hương Quang Thành phốThanh Hoá), HT.Tăng Phúc Thành phố Thanh Hoá), và HT Thanh Hà - TP.Thanh Hoá).

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Tường Vân - Vĩnh Lộc

 Thượng tọa Thích Tâm Đức -Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trụ trì tổ đình Thanh Hà, trưởng đoàn cho biết: “Tỳ Ni luật tạng do đức Phật chế định và truyền thống An cư kiết hạ, hằng năm Chư Tăng Ni phải an cư ba tháng để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ thiền môn, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và nhân sinh xã hội. Trong thời gian này, các thời khóa tu học của quý Tăng - Ni ở các tự viện đều rất nghiêm mật, nhằm thanh tịnh ba nghiệp, tăng trưởng đạo tâm, hướng đến các quả vị giải thoát… Và đây là thời gian thuận tiện cho hàng cư sĩ tại gia có dịp thân cận gần gủi chư Tăng - Ni để học tập giáo pháp, đồng thời cũng là cơ hội tạo phước lành, kết thiện duyên với Tam Bảo, hộ trì chúng Tăng - Ni trong suốt mùa An Cư, cũng như tạo thêm niềm tin vào chân lý giải thoát mà Đức Phật đã dạy”. Trong chuyến đi, tại mỗi trường hạ đoàn  đã dâng cúng các nhu yếu phẩm như: gạo, đường, muối, bột ngọt, dầu ăn và tiền mặt. Mỗi nơi đều để lại nhiều ấn tượng xúc động mạnh mẽ trong cuộc hành trình cúng dường trường hạ trong mùa An Cư này.

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng dường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Đại Bi - Tp Thanh Hóa

Hình ảnh của những Chư Tăng, Ni đứng nghiêm trang đón nhận lời tác pháp cúng dường của Thượng toạ trưởng đoàn, cũng như lời đáp từ và tri ân của quý Thượng tọa, Đại Đức, Ni Sư  Đường chủ mỗi Hạ Trường đến Chư tôn Đức Tổ đình Hạ trường Thanh Hà cùng quý Phật tử đã hỷ cúng hội hạ, tạo điều kiện tinh thần vật chất cho Chư Tăng, Ni an tâm tu học tinh tấn đạo nghiệp.

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng dường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Tăng Phúc - Tp Thanh Hóa

Sau đây là 1 số hình ảnh ghi nhận được:

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng dường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ cúng giường các Hạ trường trên địa bàn tỉnh