Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùa Tăng Phúc cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2020 (nhằm ngày 22/5/Canh Tý) Phái đoàn Chư tôn đức Ni các chùa Tăng Phúc (Tp Thanh Hóa), chùa Hồi Long ( Hoằng Hóa), chùa Báo Ân (Vĩnh Lộc), Chùa Hồng Ân (Yên Định) đã tổ chức đoàn đi tùy hỷ cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Đoàn do Ni sư Thích Đàm Hương – Trưởng Ban Bảo trợ học đường GHPGVN tỉnh Thanh Hóa là trưởng đoàn.

Chùa Tăng Phúc cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Đi cùng đoàn còn có Sư cô Thích Đàm Ngoan – Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Hoằng Hóa, Trụ trì chùa Hồi Long; Sư cô Thích Diệu Nhân – Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Hồng Ân cùng Chư tôn đức Ni đang an cư tại các chùa trên địa bàn tỉnh, Chư tôn đức Ni đang theo học tại Học viện và quý cư sĩ Phật tử đi cùng đoàn.

Tiếp đoàn tại Học viện có Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cùng Chư tôn đức trong Ban điều hành học viện.

Chùa Tăng Phúc cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tiếp đoàn

Theo đó, Ni sư Thích Đàm Hương đã thay mặt đoàn dâng lời tác bạch cúng dường tịnh tài tịnh vật lên chư tôn đức tại học viện.

Chùa Tăng Phúc cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Ni sư Thích Đàm Hương tác bạch cúng dường

Chùa Tăng Phúc cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

TT.Thích Thanh Quyết cùng chư tôn đức tai Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tiếp nhận tịnh tài và phẩm cúng dường, đồng thời có lời tán thán, cầu nguyện an lành, tinh tấn cho các thành viên của đoàn. Hòa thượng Viện trưởng cũng đã giao lưu chia sẻ cơ sở vật chất, quá trình tu học của Tăng Ni tại học viện cũng như Quy củ Thiền gia tại nơi đây.

 

 

Chùa Tăng Phúc cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

 

Chùa Tăng Phúc cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Chùa Tăng Phúc cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

 

Chùa Tăng Phúc cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Chùa Tăng Phúc cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Chùa Tăng Phúc cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội