Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Thanh Hóa: Lễ Hằng Thuận tại chùa Ông Sư
Thanh Hóa: Lễ Hằng Thuận tại chùa Ông Sư

Ngày 15 tháng 3 năm 2014 tức ngày 15 tháng 2 Giáp Ngọ, chùa Ông Sư (chùa Hòa Long) xã Tiến Nông,..

Triệu Sơn: Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Hòa Long (Ông Sư)
Triệu Sơn: Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Hòa Long (Ông Sư)

Ngày 27/08/2015 (nhằm ngày 14/07/Ất Mùi) chùa Hòa Long, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh..

Thanh Hóa: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ tại chùa Ông Sư
Thanh Hóa: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ tại chùa Ông Sư

Sáng mùng 1 tháng chạp năm Bính Thân, tức ngày 29/12/2016 tại Chùa Hòa Long (Ông Sư) xã Tiến Nông,..

Thanh Hóa: Chùa Ông Sư tổ chức lễ mừng thọ
Thanh Hóa: Chùa Ông Sư tổ chức lễ mừng thọ

Ngày 11/1/2017 tức ngày 14/Chạp năm Bính Thân, chùa Ông Sư xã Tiến Nông – Triệu Sơn – Thanh Hóa..

Thanh Hóa: Chùa Ông Sư mừng ngày Phật Thành Đạo
Thanh Hóa: Chùa Ông Sư mừng ngày Phật Thành Đạo

   Ngày 11/1/2017 tức ngày 14 tháng Chạp năm Bính thân, Chùa Ông Sư (chùa Hòa Long) xã Tiến Nông,..

Triệu Sơn: Đại lễ Vu lan – Báo Hiếu tại chùa Ông Sư
Triệu Sơn: Đại lễ Vu lan – Báo Hiếu tại chùa Ông Sư

Ngày 20 tháng 8 năm 2013 nhằm ngày 14 tháng 7 năm Quý tỵ, tại chùa Ông Sư (chùa Hòa Long) xã Tiến..

Thanh Hóa: Lễ hằng thuận Hoàng Linh - Phương Thảo tại chùa Ông Sư
Thanh Hóa: Lễ hằng thuận Hoàng Linh - Phương Thảo tại chùa Ông Sư

Sáng ngày 12/1/2017 (tức 15/12/Bính thân) tại chùa Ông Sư, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh..

Triệu Sơn: Về chùa Ông Sư làm lễ Hằng Thuận
Triệu Sơn: Về chùa Ông Sư làm lễ Hằng Thuận

Ngày 23 tháng 3 năm 2014 tức ngày 23 tháng 2 Giáp Ngọ, chùa Ông Sư (chùa Hòa Long) xã Tiến Nông,..

Thanh Hóa: Khóa tu một ngày tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thanh Lạc
Thanh Hóa: Khóa tu một ngày tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thanh Lạc

Ngày 23/02/Giáp Ngọ (23/03/2014), chùa Hòa Long tại xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa..

Thanh Hóa: Giỗ tổ khai sáng chùa Ông Sư
Thanh Hóa: Giỗ tổ khai sáng chùa Ông Sư

Ngày 24 /03/2014 (ngày 24 tháng 2 năm Giáp Ngọ) Chùa Ông Sư (chùa Hòa Long) xã Tiến Nông – Triệu..

Thanh Hóa: Chùa Ông Sư trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm
Thanh Hóa: Chùa Ông Sư trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm

Vào những ngày đầu năm từ mùng 8-14 tháng Giêng Chùa Ông Sư (Chùa Hòa Long) xã Tiến Nông - Triệu..

Thanh Hóa: Chùa Ông Sư tổ chức cầu nguyện và tư vấn mùa thi
Thanh Hóa: Chùa Ông Sư tổ chức cầu nguyện và tư vấn mùa thi

Sáng chủ nhật, ngày 12/06/2016 tức ngày 08/05/Bính Thân, tại chùa Ông Sư – xã Tiến Nông –..

Chùa Ông Sư: Tổ chức Lễ Hằng Thuận cho đôi tân hôn Lê Tiến Lương sánh duyên cùng Nguyễn Thị Liên
Chùa Ông Sư: Tổ chức Lễ Hằng Thuận cho đôi tân hôn Lê Tiến Lương sánh duyên cùng Nguyễn Thị Liên

Ngày 5 tháng 9 năm 2013 tức ngày 1 tháng 8 năm Quý tỵ, Chùa Ông Sư xã Tiến Nông – Triệu Sơn..

Triệu Sơn: Khóa tu dành cho giới trẻ chùa Ông Sư
Triệu Sơn: Khóa tu dành cho giới trẻ chùa Ông Sư

Ngày 15 tháng 12 năm 2013 (tức ngày 13 tháng 11 năm Quý tỵ), Chùa Ông Sư xã Tiến Nông – Triệu Sơn..

Triệu Sơn: Chùa Ông Sư tổ chức khóa tu một ngày an lạc dành cho tuổi trẻ
Triệu Sơn: Chùa Ông Sư tổ chức khóa tu một ngày an lạc dành cho tuổi trẻ

Hôm nay, chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2015 nhằm ngày 06 tháng 09 năm Ất Mùi, tại chùa Ông Sư –..

Chùa Ông Sư: Lễ thế phát xuất gia cho 2 thanh niên Phật tử
Chùa Ông Sư: Lễ thế phát xuất gia cho 2 thanh niên Phật tử

Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày 14 tháng 11 năm Quý Tỵ, chùa Hòa Long (chùa Ông Sư) xã..

Thanh Hóa: Chùa Hòa Long tổ chức lễ hằng thuận
Thanh Hóa: Chùa Hòa Long tổ chức lễ hằng thuận

Sáng ngày 06/12/2014 tức 15/10/Giáp Ngọ, hai bạn trẻ Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Thị Hiền đã về..

Triệu Sơn: Một ngày tu tập mừng khánh đản đức Phật Di Đà tại chùa Ông Sư
Triệu Sơn: Một ngày tu tập mừng khánh đản đức Phật Di Đà tại chùa Ông Sư

Ngày 16 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày 14 tháng 11 năm Quý Tỵ, chùa Hòa Long (chùa Ông Sư) xã Tiến..

Triệu Sơn: Chùa Ông Sư tổ chức vía Bồ Tát Quán Thế Âm
Triệu Sơn: Chùa Ông Sư tổ chức vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Nhân ngày vía Bồ Tát  Quán Thế Âm xuất gia 19.9 năm Ất Mùi tức ngày 31.11.2015 Chùa Hòa Long..

Thanh Hóa: Lễ hằng thuận chùa Ông Sư
Thanh Hóa: Lễ hằng thuận chùa Ông Sư

Sáng ngày 4/7/2016 tức 1/6/Bính thân, tại chùa Ông Sư, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh..