Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Chùa Sùng Quang tổ chức Đại lễ Vu Lan - Báo Hiếu PL: 2561 - DL: 2017
Chùa Sùng Quang tổ chức Đại lễ Vu Lan - Báo Hiếu PL: 2561 - DL: 2017
Tối ngày 06/09/2017 nhằm ngày16/07/ năm Đinh Dậu, tại Chùa Sùng...
Chùa Linh Ứng trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan - Báo Hiếu năm 2017
Chùa Linh Ứng trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan - Báo Hiếu năm 2017
Mùa Vu Lan Thắng Hội đã trở về trên khắp cả miền đất...
 Chùa Yên Lộ tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu  PL: 2561 – DL: 2017
 Chùa Yên Lộ tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL: 2561 – DL: 2017
Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2017 (tức ngày 5/7/Đinh Dậu), tại chùa...
Chùa Châu Long - Thiệu Hóa tổ chức lễ Vu Lan năm 2017.
Chùa Châu Long - Thiệu Hóa tổ chức lễ Vu Lan năm 2017.
Tối ngày 25/8/2017 (tức 04/7/Đinh Dậu), chùa Châu Long xã Thiệu...
Chùa Phúc Bồi - Hoằng Hóa tổ chức lễ Vu Lan.
Chùa Phúc Bồi - Hoằng Hóa tổ chức lễ Vu Lan.
Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2017 tức ngày 1 tháng 7 năm Đinh Dậu,...
Chùa Thiên Phúc tổ chức Vu Lan PL: 2561
Chùa Thiên Phúc tổ chức Vu Lan PL: 2561
Sáng ngày 23/8/2017 (tức 02/7/Đinh Dậu), chùa Thiên Phúc xã Định...
Chùa Thiên Phúc tổ chức đêm hoa đăng tri ân cha mẹ
Chùa Thiên Phúc tổ chức đêm hoa đăng tri ân cha mẹ
Tối ngày 22 tháng 8 năm 2017( tức ngày 1/7/Đinh Dậu), nhân mùa Vu...
Thanh Hoá: Chùa Mèo tổ chức khoá tu một ngày an lạc
Thanh Hoá: Chùa Mèo tổ chức khoá tu một ngày an lạc
Sáng ngày 11/6/2017 ( nhằm ngày 17/5/Đinh Dậu), dù thời tiết nắng...