Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Thông điệp Hộ pháp từ một bàn tay
Thông điệp Hộ pháp từ một bàn tay

Dẫu biết rằng tất cả mọi hiện tượng trong thế gian đều do tâm tạo hay từ tâm thức sanh..

Pháp mạch truyền đăng Tông Lâm Tế tại Thanh Hóa    
Pháp mạch truyền đăng Tông Lâm Tế tại Thanh Hóa    

Sơ Tổ : Thiền sư Viên Văn – Chuyết Chuyết tặng phong Phổ Giác – Quảng Tế Đại đức thiền..

Thiền giữa đời thường
Thiền giữa đời thường

Trong cuộc sống hiện đại, kỹ thuật ngày càng tối tân, con người càng quay như chong chóng theo..

Phật giáo Nguyên Thủy và công bằng xã hội
Phật giáo Nguyên Thủy và công bằng xã hội

Các nhà tư tưởng Bà-la-môn đã tạo ra một xã hội phân chia đẳng cấp dựa theo chủng tộc hay..