Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Bỉm Sơn: Chùa Khánh Quang tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Mai Sỹ Ngọc

Ngày 07/04/2021 (nhằm ngày 26/02/Tân Sửu) chùa Khánh Quang (Thị xã Bỉm Sơn) đã tổ chức lễ thế phát xuất gia cho thanh niên Phật tử đã khởi tâm lành phát nguyện xuất gia sau một thời gian dài tìm hiểu giáo lý Phật Đà và học hỏi nếp sống chốn thiền môn. Buổi lễ đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh dưới sự chứng minh của; Đại đức Thích Tâm Chính – UV HĐTS TW, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa,Trụ trì chùa Khánh Quang, cùng chư tôn đức Tăng chứng minh.

Đại đức Thích Tâm Chính - Trụ trì chùa Khánh Quang

“Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức” là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mà những người đệ tử Phật luôn hướng đến. Quá trình truyền đăng tục diệm ấy đã trải qua hơn 26 thế kỷ kể từ ngày Đức Phật còn tại thế. Chính từ tâm nguyện đó, chùa Khánh Quang tổ chức thế phát xuất gia cho thiện nam tử có nguyện vọng đi theo con đường xuất thế. Để được xuống tóc, sư chú tập sự đã phải trải qua nhiều tháng tu tập tại bổn tự. Trong thời gian đó chư Tăng sẽ xét đạo đức, hạnh kiểm, tác phong của từng người. Ngoài ra các chú phải thuộc lòng các thời khóa tụng và đặc biệt là không mắc phải các già nạn của người xuất gia.

Phật tử Mai Sỹ Ngọc

Thiện nam tử  Mai Sỹ Ngọc là người có căn lành, phước đức và nhân duyên rất lớn, tuy còn trẻ mà đã nhận ra sự vô thường, giả tạm của thế gian để sớm cầu giải thoát. Xuất gia không phải là việc mà người thiểu trí tầm thường có thể làm được, đòi hỏi phải có chí nguyện và lòng từ bi đối với chúng sinh, ngoài ra cần phải có sự hi sinh và quyết tâm hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Sau khi quang lâm giảng đường và tiến hành nghi thức niêm hương bạch Phật, giới tử dâng lời tác bạch xuất gia. Cảm nhận được tấm lòng chí thành chí kính, quyết tâm xuất gia cầu đạo của đệ tử trẻ tuổi, Đại Đức Thích Tâm Chính đã đồng ý và hứa khả, đồng thời Đại Đức cũng đã ban những lời pháp nhũ khai đạo cho giới tử trước khi thế phát:

Đại đức Thích Tâm Chính ban đạo từ

“Xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, nhà phiền não và nhà Tam giới. Ra khỏi nhà thế tục là cắt đứt những tình cảm ái luyến của gia đình, bà con, họ hàng để mở rộng tình thương với tất cả chúng sanh. Ra khỏi nhà phiền não là đoạn trừ những phiền não như tham, sân, si nhờ vào sự tu tập giới, định, tuệ. Người tu khác người thế gian ở giới luật và đạo đức, do đó khi đã xuất gia để trở thành hàng ngũ trong Tăng bảo thì phải thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Xuất Tam giới gia là ra khỏi nhà Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới, muốn được như thế thì phải tinh tấn đoạn trừ phiền não để có thể chứng đắc đạo quả. Là người xuất gia phải sống cho xứng đáng với chí nguyện của mình, làm cho Tăng đoàn hưng thịnh, Phật pháp trường tồn, đừng trở thành trùng sư tử ăn thịt sư tử. Tu tập giải thoát cần phải có sự quyết tâm, ý chí và nghị lực để vượt qua những khó khăn, chông gai và thử thách.

Lê thế phát xuất gia cho Phật tử Mai Sỹ Ngọc

Người xuất gia là người gánh vác sự nghiệp hoằng pháp chứ không phải xuất gia vì sự tầm cầu hưởng thụ dục lạc của thế gian, do đó cần sống đời thiểu dục tri túc, đừng để vướng mắc vào ngũ dục: tài, sắc, danh, thực thùy.
Sau khi ban những lời pháp vàng ngọc cho giới tử, Đại Đức Thích Tâm Chính đã tiến hành nghi thức thế phát cho quý chứ với Pháp danh là Bản Thịnh.
Tiếp đến, Đại Đức giải thích về ba bài kệ đọc trong lúc thế phát để vị tân xuất gia có thể tu tập và hành trì. 
 Buổi lễ kết thúc trong sự hoan hỷ của tất cả mọi người.

Một số hình ảnh của buổi lễ