Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Clip: Theo Dấu Chân Thầy – Sáng tác: Chân Quang - Trình bày: Pháp Như
Clip: Theo Dấu Chân Thầy – Sáng tác: Chân Quang - Trình bày: Pháp Như

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ đến quý độc giả: Clip: Theo Dấu Chân Thầy – Sáng tác:..

Bài hát chính thức của Khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ tình Thanh Hóa lần VIII - năm 2016
Bài hát chính thức của Khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ tình Thanh Hóa lần VIII - năm 2016

Bài ca Thanh Niên Phật tử - Lời: Thông Tánh – nhạc: Phúc Bình là bài hát chính thức của..

Clip: Mẹ là Phật - Thơ: Trí Cao - nhạc: Trọng Nghĩa - Trình bày: Pháp Như
Clip: Mẹ là Phật - Thơ: Trí Cao - nhạc: Trọng Nghĩa - Trình bày: Pháp Như

Nhân mùa Vu Lan - Báo Hiếu  phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ đến quý độc giả: Clip: Ca Khúc:..

Karaoke Phật Giáo: Ân Cha Mẹ Như Biển Trời
Karaoke Phật Giáo: Ân Cha Mẹ Như Biển Trời

www.Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Ân Cha Mẹ Như Biển..

Karaoke Phật Giáo: Đời Tăng Lữ
Karaoke Phật Giáo: Đời Tăng Lữ

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Đời Tăng Lữ Thơ: Tuệ Minh -..

Karaoke Phật Giáo: Lạy Phật Quan Âm
Karaoke Phật Giáo: Lạy Phật Quan Âm

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Lạy Phật Quan Âm Sáng tác:..

Karaoke Phật Giáo: Phật Đang Trong Ta
Karaoke Phật Giáo: Phật Đang Trong Ta

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Phật Đang Trong Ta Sáng tác:..

Karaoke Phật Giáo: Chắp Tay Chào Nhau
Karaoke Phật Giáo: Chắp Tay Chào Nhau

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Chắp Tay Chào Nhau Sáng tác:..

 Karaoke Phật Giáo: Kẻ Thù Lớn Nhất Đời Mình
Karaoke Phật Giáo: Kẻ Thù Lớn Nhất Đời Mình

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Kẻ Thù Lớn Nhất Đời..

Karaoke Phật Giáo: Huynh Đệ Mến Thương
Karaoke Phật Giáo: Huynh Đệ Mến Thương

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Huynh Đệ Mến Thương Sáng..

Karaoke Phật Giáo: Hôm nay Ta Về Đây
Karaoke Phật Giáo: Hôm nay Ta Về Đây

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Hôm nay Ta Về Đây Sáng tác:..

Karaoke Phật Giáo: Tri ân Người Khai Sáng
Karaoke Phật Giáo: Tri ân Người Khai Sáng

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Tri ân Người Khai Sáng Sáng..

Karaoke Phật Giáo: Lời Sariputta
Karaoke Phật Giáo: Lời Sariputta

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Lời Sariputta Sáng tác: Chân..

Karaoke Phật Giáo: Niềm An Vui
Karaoke Phật Giáo: Niềm An Vui

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Niềm An Vui Sáng tác: Vũ Ngọc..

Karaoke Phật Giáo: Theo Em Lên Chùa
Karaoke Phật Giáo: Theo Em Lên Chùa

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Theo Em Lên Chùa Sáng tác: Vũ..

Karaoke Phật Giáo: Chắp Tay Niệm Phật
Karaoke Phật Giáo: Chắp Tay Niệm Phật

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Chắp Tay Niệm Phật Sáng tác: Quý..

 Karaoke Phật Giáo: Diệu Pháp Âm
Karaoke Phật Giáo: Diệu Pháp Âm

www.Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Diệu Pháp Âm Sáng tác: Chúc..

Karaoke Phật Giáo: Mẹ Từ Bi
Karaoke Phật Giáo: Mẹ Từ Bi

www.Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Mẹ Từ Bi Thơ: HT. THích Từ..

Karaoke Phật Giáo: Đạo Tràng Tịnh Độ
Karaoke Phật Giáo: Đạo Tràng Tịnh Độ

www.Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Đạo Tràng Tịnh Độ Sáng tác:..

Karaoke Phật Giáo: Chắp Tay Lạy Phật Dược Sư
Karaoke Phật Giáo: Chắp Tay Lạy Phật Dược Sư

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu: Karaoke Phật Giáo Ca khúc: Chắp Tay Lạy Phật Dược Sư Sáng..