Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

7 mẫu thiệp Phật đản 2014 ( chất lượng cao )

www.phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu một số mẫu thiết kế dành cho Lễ hội Phật đản của Minh Tường thiết kế : Hướng dẫn download từ Mediafire: