Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Thông báo: Khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần thứ VIII năm 2016 tại chùa Khải Nam

Thông báo: Khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần thứ VIII năm 2016, do BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 07- 10/07/2016 tức từ ngày 04 - 07/06/Bính Thân tại chùa Khải Nam – phường Quảng Tiến – TX. Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI  HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TỈNH THANH HOÁ                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                BAN TRỊ SỰ                                               _____________________________________­­­­­­­­­                        

              _______________                                                

            Số: 99/KH-BTSPG                                                Thanh Hóa, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

  

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHÓA TU

Phật giáo với Tuổi trẻ Thanh Hóa lần VIII - 2016

 

 

A. MỤC ĐÍCH- Ý NGHĨA

 

Căn cứ chương trình hoạt động năm 2016 của Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá.

Căn cứ vào kế hoạch số 51/KH-BTSPG ngày 21/3/2016 của Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá, về tổ chức an cư kiết hạ PL.2560.

Căn cứ vào phiên họp ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá.

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Thanh Hoá tại công văn số 2857/UBND-VX ngày 29/3/2016, về việc tổ chức An cư kiết hạ PL.2560 – DL. 2016

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt Phật pháp cho Thanh Thiếu niên nhân dịp Hè thường xuyên và liên tục, giúp các em có một môi trường lành mạnh theo tinh thần BI - TRÍ - DŨNG của đạo Phật, có cuộc sống hướng thiện cũng như thúc đẩy nhanh việc thực hiện chương trình Phật hoá gia đình. Trong tình hình tuổi trẻ hiện nay và bất cứ thời kỳ nào, với tâm hồn phóng túng, ham hoạt động nên dễ tập nhiễm những thói xấu hay mải mê thái quá với những nhu cầu vật chất.

Khóa Tu lần này còn là một bước tiếp theo trong tiến trình hoà nhập và thống nhất hướng hoạt động của các Câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật tử trong toàn tỉnh Thanh Hóa; làm cho các bạn trẻ cảm thấy bớt ngại ngần khi đến sinh hoạt Phật pháp tại các Câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật tử.

Khóa Tu cũng là dịp để các Đoàn, các Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử có thêm kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tập thể.

 

B. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

I. Ban cố vấn:

- Đại đức Thích Tâm Đức - Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

- Ni sư Thích Nữ Đàm Hoà - Phó Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

- Đại đức Thích Tâm Minh – Phó Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.

II. Ban tổ chức:

 

a. Trưởng ban:- Đại đức Thích Tâm Định – Phó Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

 

b. Phó trưởng ban thường trực:

- Ni sư Thích Nữ Đàm Thành – Phó trưởng ban trị sự

- Đại đức Thích Tâm Hiện – Trưởng Ban HDPT tỉnh Thanh Hóa.

- Đại đức Thích Trúc Thông Tánh – Trưởng Phân Ban TTN Phật tử

c. Các phó trưởng ban:

- Đại đức Thích Tánh Khả – Trưởng Ban Văn hóa BTS: Phụ trách Tiểu ban  Thông tin truyền thông.

- Cư sỹ Trần Học Phiên -  Phó Ban trị sự GHPGVN thị xã Sầm Sơn: Phụ trách Khánh tiết – Hậu cần

d. Thư ký:

- Cư sỹ Nguyễn Thị Hồng Vân                 (CLB/TTN/PT Chùa Đại Bi)

e. Thủ quỹ:

- SC. Thích Đàm Chung

g. Các Ủy viên:

- Các ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử, Phân ban TTN/PT tỉnh Thanh Hóa và các Ủy viên BTS/GHPGVN thị xã Sầm Sơn.

 

III. BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA TU:

  1. Trưởng Ban:    

           - Đại đức. Thích Trúc Thông Tánh

  2. Phó Trưởng Ban Sinh hoạt:

           - Đại đức Thích Minh Tri

  3. Phó Trưởng Ban phụ trách Kỷ luật - Trật tự:

           - Đại đức Thích Nguyên Lương

 4. Phó Trưởng Ban phụ trách Văn nghệ:

           - Cư Sĩ  Cù Minh Khôi 

 5. Các Chúng trưởng: Mỗi đơn vị cử một vị chúng trưởng để điều hành hoạt động của CLB mình.

 6. Tiểu ban Thư Ký:

          - Trần Thị Thu Huyền                 (CLB/TTN/PT Chùa Đại Bi)

          - Nguyễn Khánh Ly                 (CLB/TTN/PT Chùa Long Nhương)

          - Nguyễn Thị Linh Trang            (CLB/TTN/PT Chùa Hàm Rồng)

          - Nguyễn Thị Linh                       (CLB/TTN/PT Chùa Khải Nam)

 7. Tiểu ban Thông tin Truyền Thông:

          - SC. Thích Nữ Viên Như

          - Cư sĩ  Nguyễn Thành Trung

          - Nguyễn Văn Kiên

          - Cư sĩ  Trần Học Phiên

 8. Tiểu ban Sinh hoạt:

          - Đại đức Thích Nguyên Quang

          - Đại đức Thích Nguyên Chung

          - Đại đức Thích Chánh Tâm

          - Cư sĩ Đỗ Trọng Linh (Đoàn TTN PT Trần Thánh Tông)

          - Cư sĩ Phạm Đắc Thạo (CLB TTN PT chùa Long Mộ)

          - Cư sĩ Hồ Ngọc Anh (CLB TTN PT chùa Đót Tiên)

          - Cư sĩ Đặng Huy Hoạt ( CLB chùa Vĩnh Thái)

          - Cư sĩ Nguyễn Minh Chiến (CLB chùa Bái Chăm)

 9. Tiểu ban Văn nghệ:

          - La Tú Oanh  - MC Lê Hà - Hương Trà

 10. Tiểu ban Trật Tự - Kỷ Luật:

          - Đại đức Thích Nguyên Hải

          - Đại đức Thích Thanh Đạt

          - Đại đức Thích Nguyên An

          - SC Thích Đàm Ngoan

          - SC. Thích Diệu Nhân

          - SC. Thích Nữ Trung Quảng

          - SC. Thích Nữ Tuệ Quán

          - SC. Thích Diệu Hào

          - Diệu Đoan Nguyễn Thị Thúy (Chùa Liên Hoa)

          - Cư sĩ Nguyễn Quang Đạo

          - Phúc Hòa - Hoàng Văn Việt (Chùa Liên Hoa)

          - Cư sĩ Phạm Văn Vinh (chùa Đót Tiên)

 11. Tiểu ban Âm thanh -Ánh sáng - Điện nước:          

          - Đại Đức Thích Nguyên Sáng

          - Đại Đức Thích Nguyên Tĩnh

          - Hình đồng Thích Nguyên Thông

          - Cư sĩ Nguyễn Quang Đạo

  12. Tiểu ban Trần thiết (Khánh tiết):        

          - Đại Đức. Thích Nguyên Phúc

          - Đại Đức. Thích Nguyên Phước

          - BTS GHPG thị xã Sầm Sơn đảm nhiệm

  13. Tiểu ban Nghi lễ:

          - Đại Đức Thích Tâm Hiền Trưởng ban nghi lễ Tỉnh hội điều hành

  14. Tiểu ban Y tế:

          - Cư sĩ Lương Đức - Chánh Minh Tâm (Đoàn TTNPT  Trần Thánh Tông)

          - Cư sĩ Diệu Bích chùa Khải Nam

  15. Tiểu ban Hậu cần - Ẩm thực:

          - Đại đức Thích Nguyên Đại   

          - SC. Thích Nữ Như Hòa        

          - SC. Thích Đàm Lợi

          - SC. Thích Nữ Như Toàn

          - SC. Thích Thiện Định

          - SC. Thích Nữ Hoàn Trúc

          - SC. Thích Nữ  Pháp Hỷ

          - Cư sĩ Trần Thị Xuân

          - Cư sĩ Nguyễn Thị Lợi

  16. Tiểu ban Điều hành Tình Nguyện Viên:

          - Đại đức Thích Đạt Ma Nghĩa Thông (chùa Hoa Long)

          - Đại đức Thích Nguyên Hồi (chùa Đại Bi)

          - Đại đức Thích Nguyên Thường (chùa Hưng Phúc)

IV. Thời gian và đỊa điểm:

          - Thời gian: Từ ngày 07/7đến ngày10/7/2016

                        (tức từ ngày 04 đến ngày 07/6 Bính Thân)

          -  Địa điểm: Chùa Khải Nam, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

V. Kinh phí:

1. Mỗi Hạ trường Thanh Hà, Khải Nam, Hương Quang ủng hộ 20 triệu đồng; Ban Bảo trợ học đường tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 20 triệu đồng, tổng: 80 triệu đồng. Số tiền này do Ni sư Thích nữ Đàm Thành thu và giao cho Đại đức Thích Tâm Hiện Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử để lo hoạt động của khóa tu.

2. Về mũ áo: In 1500 áo và 1500 mũ giao cho Đại đức Thích Trúc Thông Tánh in và sử dụng cho khóa tu: áo 47.000đ/cái, mũ 17.000đ/cái. Tổng 1500 x 64.000đ = 96.000.000đ (chín mươi sáu triệu đồng), số tiền này sẽ do Đại đức Thích Tâm Đức Trưởng Ban trị sự; Ni sư Thích Đàm Thành phó Ban trị sự Trưởng Ban Tài chính; Đại đức Thích Tâm Hiện Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử chịu trách nhiệm vận động, mỗi vị vận động 1/3 số tiền, Ni sư Thích Đàm Thành thu và giao cho Đại đức Thích Trúc Thông Tánh. Cụ thể:

a. Đại đức Thích Tâm Đức chịu trách nhiệm vận động cá nhân chư Tăng tại chùa Thanh Hà và các doanh nghiệp, Phật tử: 32.000.000đ (ba mươi hai triệu đồng).

b. Ni sư Thích Nữ Đàm Thành vận động cá nhân sư Ni Hạ trường Hương Quang, các Phật tử và doanh nghiệp: 32.000.000đ (ba mươi hai triệu đồng).

c. Đại đức Thích Tâm Hiện vận động cá nhân Chư Tăng Hạ trường Khải Nam, các Phật tử và doanh nghiệp: 32.000.000đ (ba mươi hai triệu đồng).

d. Đại đức Thích Tâm Đức ủng hộ thêm 150 áo + mũ cho Tình nguyện viên trị giá: 64.000đ x 150 = 9.600.000đ (chín triệu sáu trăm ngàn đồng)

3. Đại đức Thích Tâm Định và Ban tài chính BTS GHPHVN thị xã Sầm Sơn ủng hộ kinh phí còn lại (trang trí, khánh tiết, âm thanh ánh sáng, hậu cần, an ninh, y tế, tiếp khách Trung ương và báo đài).

4. Các Thầy trụ trì có CLB tham dự khóa tu ủng hộ phương tiện đi lại cho TTN/PT chùa mình và tuỳ hỷ ủng hộ cho BTC nếu có điều kiện. Các tu sinh tham gia đóng góp lệ phí phục vụ sinh hoạt riêng của CLB.

C. NỘI DUNG 

KHÓA TU PHẬT GIÁO VỚI TUỔI TRẺ THANH HÓA LẦN VIII - 2016

 

I/  NỘI QUY KHÓA TU:

1-     Tên khóa tu      :      PHẬT GIÁO VỚI TUỔI TRẺ LẦN VIII

2-     Tiếng reo          :      Tinh Tấn

3-     Châm ngôn khóa tu :     Nhanh nhẹn - Trật tự - Kỷ luật - Đoàn kết

4-     Bài ca chính thức   :     Bài ca Thanh niên Phật tử     

 

BÀI CA THANH NIÊN PHẬT TỬ

Nào ta về đây cùng chung họp đoàn.

Nắm chặt tay nhau kết tình thân ái.

Cùng vui sống trong ngàn ánh từ quang.

Kề vai sát vai dưới mái nhà Lam.

Rộn vang lên bao tiếng ca,

lời hát khắc ghi trong tim.

Được khai tâm ta đã quay về,

Phật Pháp giúp ta tu thân.

Góp phần đắp xây đời sống vui,

hạnh phúc với an lạc khắp nơi.

Bài ca vang lên thiết tha,

hằng nhắc chúng ta không quên.

Phật - Pháp - Tăng luôn hướng tâm,

Bi - Trí - Dũng nêu cao phương châm.

Cho dù khó khăn, càng vững tin.

Nguyện theo đấng Từ Tôn.

 

TU SINH CHẤP HÀNH TỐT CÁC ĐIỀU QUY ĐỊNH SAU ĐÂY: 

1. Luôn luôn gỉữ gìn kỷ luật và trật tự. Chấp hành mọi mệnh lệnh của BĐH 

2. Không được rời khỏi khu vực nếu không được sự cho phép của BĐH 

3. Tích cực tham gia mọi hoạt động của khóa tu, giờ nào việc nấy. 

4. Luôn luôn gỉữ thái độ cung kính đối với chư tôn đức Tăng Ni, thân ái hòa nhã với mọi người. 

5. Giờ nghỉ phải tuyệt đối giữ im lặng. 

6. Giữ gìn thật tốt vệ sinh khu vực, cũng như khuôn viên Chùa. 

7. Không được sử dụng diện thoại di động – Không mang theo đồ trang sức và tiền bạc. 

 

II/ CHƯƠNG TRÌNH  KHÓA TU 

Ngày 07 tháng 07 năm 2016- Mồng 4 tháng 6 năm Bính Thân

     - 14 h00     :      - Các đơn vị tập trung, làm thủ tục.

                              - Nhận đồng phục, phù hiệu khóa tu.

     - 15h30      :      - Họp chung phổ biến Nội quy khóa tu.

                              - Tập trại ca và các bài hát sinh hoạt.

                              - Họp ban kỷ luật và tình nguyện viên.

     - 16h00       :     - Ăn chiều.

     - 17h00     :       - Chuẩn bị lễ khai mạc.

     - 19h30      :      - Lễ khai mạc Khóa Tu (có chương trình riêng)

     - 22h00      :      - Chỉ tịnh BTC và BQT họp.

 

Ngày 08 tháng 07 năm 2016 - Mồng 5 tháng 6 năm Bính Thân 

     - 04h00      :      Báo thức – Vệ sinh cá nhân

     - 04h30      :      Lễ Phật – Thiền hành.

     - 06h15      :      Ăn sáng – Thực tập ăn chính niệm.

     - 07h30      :      Câu chuyện đầu ngày.

     - 08h00      :      Pháp thoại (HT. Thích Bảo Nghiêm)

     - 10h00      :      Tụng Kinh Vu Lan – Báo Hiếu

     - 11h00      :      Ăn trưa – Thực tập ăn chính niệm. Nghỉ trưa.

     - 14h00      :      Pháp thoại. (TT. Thích Tâm Thuần)

     - 15h30     :      Trò chơi nhỏ, thể thao… tại các khu vực khác nhau.

     - 17h30      :      Ăn chiều – Thực tập ăn chính niệm

     - 19h30      :      Chương trình “Thắp nến tưởng niệm Tứ Trọng Ân”.

     - 21h30      :      Chỉ tịnh - Họp BTC và BĐH khóa tu.

 

Ngày 09 tháng 07 năm 2016- Mồng 6 tháng 6 năm Bính Thân

    - 04h00      :      Báo thức – Vệ sinh cá nhân

    - 04h30      :      Lễ Phật – Thiền hành.

    - 06h15      :      Ăn sáng – Thực tập ăn chính niệm.

    - 07h30      :      Câu chuyện đầu ngày.

    - 08h00      :      Pháp thoại. (ĐĐ. Thích Tuệ Minh)

    - 09h30      :      Thiền tập – Giao lưu với PT Vũ Đức Nguyên

                              gương sáng về nghị lực vượt qua số phận

    - 11h00      :      Ăn trưa – Thực tập ăn chính niệm. Nghỉ trưa.

    - 14h00     :      Chương trình “Hái hoa đạo lý” (ĐĐ. Thích Tánh Khả)

    - 16h00      :      Chuẩn bị chương trình văn nghệ

    - 17h30      :      Ăn chiều – Thực tập ăn chính niệm

    - 19h00      :      Chương trình giao lưu văn nghệ - Lửa trại

    - 22h00      :      Chỉ tịnh - Họp BTC và BĐH khóa tu chuẩn bị Lễ Bế Mạc.

 

Ngày 10 tháng 07 năm 2016 - Mồng 7 tháng 6 năm Bính 

    - 04h00      :       Báo thức – Vệ sinh cá nhân

    - 04h30      :       Lễ Phật – Thiền hành.

    - 06h15      :       Ăn sáng – Thực tập ăn chính niệm

    - 07h30      :      Câu chuyện đầu ngày.

    - 08h00      :      Pháp thoại. (ĐĐ. Thích Tâm Minh – Trưởng Ban Hoằng pháp)

    - 09h30      :      Các khóa sinh giao lưu

    - 11h00      :      Ăn trưa quá đường. Nghỉ trưa.

    - 13h30      :      Thức chúng.

    - 14h00      :      Các khóa sinh giao lưu - Chuẩn bị Chương Trình văn nghệ lễ bế mạc

    - 16h30      :      Ăn chiều.

    - 18h00      :      Lễ bế mạc

    - 20h00      :      Dây thân ái chia tay.

 

III/ CÁC NỘI DUNG THI ĐUA:

    - Tinh thần sinh hoạt - kỷ luật.

    - Hái hoa đạo lý (chương trình Phật học Phổ thông khóa I + II).

 

IV/ NHIỆM VỤ BAN ĐIỀU HÀNH:

   1. Trưởng ban:

- Điều hành mọi sinh hoạt của khóa tu. Giải quyết các tình huống có liên quan đến khóa tu.

   2. Phó Trưởng ban Sinh hoạt:

- Nắm vững toàn bộ chương trình sinh hoạt của khóa tu. Thay thế Trưởng ban điều hành mọi hoạt động của khóa tu.

- Điều hành Ban Sinh hoạt, tổ chức các hoạt động theo chương trình khóa tu, phối hợp chuẩn bị các chương trình: Thắp nến tri ân, Hái hoa đạo lý, trò chơi nhỏ…. Nắm vững tình hình các tiểu trại (số lượng, tinh thần sinh hoạt...)

   3. Phó Trưởng Ban phụ trách Kỷ luật - Trật tự:

- Điều hành Tiểu ban Trật tự - Kỷ luật. Chịu trách nhiệm về măt trật tự an ninh khu vực khóa tu và kỷ luật của Tu sinh.

   4. Phó Trưởng Ban phụ trách Văn nghệ:

- Điều hành Tiểu ban Văn nghệ.

- Thông báo và nhân đăng ký chương trình văn nghệ của các đơn vị. Tổ chức các buổi tổng duyệt chương trình văn nghệ.

- Chuẩn bị và dẫn chương trình các chương trình văn nghệ chào mừng và lễ khai mạc, bế mạc khóa tu

   5. Tiểu ban Thư ký:

- Lập biểu mẫu đăng ký Tu sinh. Tiếp nhận, lập hồ sơ tu sinh.

- Ghi biên bản các cuộc họp.

- Tổng hợp kết quả các cuộc thi.

- Làm phù hiệu, phiếu đăng ký trại sinh chính thức và bổ sung. Nhận đăng ký và phát thẻ nhập khóa.

   6. Tiểu ban Thông tin Truyền Thông:

- Đưa tin và hình ảnh khóa tu kịp thời lên các trang mạng. Tổ chức phát thanh nội bộ trại để phổ biến tin tức kịp thời.

- Phụ trách chụp ảnh toàn bộ các sinh hoạt khóa tu.

   7- Tiểu ban Sinh hoạt:

- Nắm toàn bộ chương trình hoạt động trại, điều hành trại giờ nào việc nấy.

- Thay mặt BĐH thực hiện chương trình một cách chính xác nhất.

- Điều động nhân lực theo nhu cầu của các bộ phận.

- Chuẩn bị các địa điễm sinh hoạt phù hợp với nội dung: thuyết giảng Phật Pháp, Hái hoa đạo lý…

Chú ý: tập trung Tu sinh trước giờ quy định ít nhất 10 phút.

   8- Tiểu ban Y tế.

- Thông báo vị trí trực và số điện thoại cho toàn khóa sinh. Luôn trực tại vị trí .

- Chuẩn bị và liên hệ trước các phương án bố trí xe, bệnh viện nơi gần nhất.

   9- Tiểu ban Điện nước- âm thanh - ánh sáng.

- Đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu điện cho toàn khóa tu thông qua việc liên hệ với phụ trách điện nước của Chùa. Chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi mất điện.

- Kết hợp cùng Tiểu ban Văn nghệ để bố trí vị trí cho nơi đặt thiết bị âm thanh ánh sáng .

- Kết hợp với bộ phận ẩm thực trong việc cung cấp nước uống cho toàn khóa sinh.

- Xử lý các trục trặc nhỏ trong phạm vi trách nhiệm.

   10- Tiểu banTrật tự - Kỷ luật:

- Chia ca trực 24/24h.

- Làm giấy phép xuất trại và cấp cho các tiểu trại trưởng.

- Đảm bảo trật tự toàn khu vực khóa tu. Kiểm tra đôn đốc việc chấp hành thời khoá hoạt động, nội quy của Khóa tu. Kiểm tra, thống kê vi phạm và xếp điểm về kỷ luật đối với các đơn vị. Chia ca trực 24/24 giờ.

   11- Tiểu ban Ẩm thực:

- Kết hợp với Ban trị sự Phật giáo thị xã Sâm Sơn Thanh Hoá chăm lo việc ăn uống cho toàn khóa tu.

- Kết hợp với Tiểu ban Sinh hoạt tổ chức việc ăn uống đúng thời gian quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ nước uống đảm bảo vệ sinh tại khu vực khóa tu .

   12- Tiểu ban Nghi lễ:

- Tổ chức Ban cung nghinh chư Tôn đức trong các buổi lễ, các buổi giảng

- Chuẩn bị các buổi lễ Phật.

   13- Tiểu ban Trần thiết: (kết hợp với Ban Sinh hoạt)

- Trang trí lễ đài Khai mạc và bế mạc.

- Chuẩn bị hội trường cho các buổi thuyết giảng.

- Chuẩn bị hội trường cho chương trình "Hái hoa đạo lý"

   14- Tiểu ban Tình Nguyện viên:

- Hướng dẫn các đơn vị làm thủ tục nhập khóa.

- Điều hành nhân sự hỗ trợ kịp thời cho các bộ phận cần nhân lực.

 

V/ CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA

- Số lượng đơn vị tham gia ước tính là 30.

- Số lượng khóa sinh ước khoảng 1.500 người. Mỗi đơn vị tối đa là 50.

- Tuổi tối thiểu là 13 (sinh từ 2004 trở về trước)

- Tình nguyện viên là 150 người

 

D - PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN.

Khuôn viên chùa Khải Nam – Thị xã Sầm Sơn  

Khu vệ sinh: Các khu vệ sinh có sẳn và xây dựng thêm tối thiểu 30 nhà vệ sinh tạm thời.

 

Nơi nghỉ  của tu sinh: Tùy theo tình hình thực tê, Ban Điều hành sẽ xếp  trong khuôn viên chùa Khải Nam (ưu tiên cho  nữ tu sinh).

Trường hợp trời mưa có thể sử dụng thêm khu chánh điện, nhà Tổ.

Vị trí chế biến thức ăn do Ban ẩm thực bố trí sắp xếp.

 

ẨM THỰC:

- Ban Trị sự GHPGVN Thị xã Sâm Sơn. chịu trách nhiệm

 

TRANG PHỤC- TRANG BỊ

- Trang phục dành cho tu sinh: Đồng phục của từng đơn vị và đồng phục do BTC phát gồm mũ vá áo.

- Trang bị cho bộ phận kỷ luật: còi, đèn pin, loa tay, máy bộ đàm.

- Trang bị cho Sinh hoạt :  loa tay.

 

TIẾN ĐỘ: Thông báo và đăng ký: Hạn chót vào ngày 14/6/2016

- Các thành viên đăng ký tại CLB của mình,chủ nhiệm các CLB có trách nhiệm gửi về BTC (Văn phòng BTS Tp. Thanh Hóa- Chùa Đại Bi, P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa muộn nhất vào ngày 14/6/2016 (Tức ngày 11/5/Bính thân) gặp Trần Thị Thu Huyền  ĐT: 0989673219 Email:[email protected] và ĐĐ. Thích Trúc Thông Tánh 0908955914 Email:[email protected]m. Mọi thông tin của khóa tu sẽ được cập nhật trên trang wed: http://phatgiaothanhhoa.com/  và facebook:  https://www.facebook.com/phatgiaothanhhoacom-139843849524840/

- Nội dung đăng ký: Đầy đủ họ và tên – pháp danh, nam/ nữ, tuổi, sinh hoạt Chùa, địa chỉ (Số ĐT), trình độ học vấn, điện thoại (Gửi kèm 2 ảnh 3*4 để làm thẻ).

TT

Họ và tên

Pháp danh

Giới tính

Năm sinh

Sinh hoạt Chùa

Địa chỉ thường trú

Văn hóa

Điện thoại

   

- Các thành viên không thuộc CBL có thể xin phép tham gia cùng CLB gần nhất.

- Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 50 thành viên, đến hết ngày 14/6/2016 Ban tổ chức sẽ khóa sổ đăng ký và chính thức làm thẻ cho khóa sinh. 

1. - Họp Ban tổ chức khóa tu thông qua các phương án + dự trù kinh phí của các tiểu ban và duyệt mẫu phù hiệu khóa tu và mẫu áo khóa tu...: Vào lúc 08h00 ngày 02/6/2016 tại chùa Khải Nam

2. -  Họp Ban tổ chức khóa tu, thành viên Phân ban TTNPT/ Thanh Hóa và chủ nhiệm các CLB rà soát việc tổ chức, phổ biến các biểu mẫu khóa tu và tổng duyệt văn nghệ vào lúc 08h00 ngày 17/6/2016 tại chùa Khải Nam.

3. -  Họp rà soát và tổng kết việc tổ chức thực hiện khóa tu:04/7/2016

 

CÁC CHI TIẾT KHÁC 

- Mời các phương tiện thông tin đại chúng đến đưa tin như : Đài PTTHThanh Hóa,truyền hình An Viên,Báo giác ngộ..... 

- Tổ chức quay phim, làm đĩa: Thuê Trung tâm Tổ chức Sự kiện Quốc Bảo. 

 

D-  PHỤ LỤC

- PHÙ HIỆU KHÓA TU: Giao cho Đại đức Thích Minh Tri (chùa Khải Nam) thiết kế và thông qua Ban tổ chức trước ngày 1/6/2016. Thiết kế ghi tên và đơn vị của Tu sinh. 

          + Phù hiệu cho Ban Tổ chức, Ban Điều hành khoá tu: là phù hiệu khóa tu không ghi tên và có in chữ BAN TỔ CHỨC. 

          + Phù hiệu cho Quan khách là phù hiệu khoá tu có in chữ ĐẠI BIỂU 

- DỰ TRÙ KINH PHÍ: Do các Tiểu ban đệ trình cho BTC phê duyệt. 

          + Chi phí cho thiết kế Trò chơi nhỏ (và phần thưởng bằng hiện vật), Hái hoa đạo lý, Văn nghệ, Thắp nến tri ân. 

- Ban thư ký dỰ trù kinh phí cho: 

          + Chi phí văn phòng. 

          + Quà tặng quan khách 

          + Quà + cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia khóa tu 

          + Phần thưởng bằng cờ cho nội dung Kỷ luật và Hái hoa đạo lý 

 

Nơi nhận:                                                                           TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

- Lãnh đạo BTS                                                                          TRƯỞNG BAN 

- Thành viên Ban Tổ chức 

- Ban Điều hành 

- Các chùa có CLBTTNPT trong tỉnh;                                 Đại đức: Thích Tâm Đức 

- Lưu VT.

 

 

                                                                                                                       

1. Mỗi Hạ trường Thanh Hà, Khải Nam, Hương Quang ủng hộ 20 triệu đồng; Ban Bảo trợ học đường tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 20 triệu đồng, tổng: 80 triệu đồng. Số tiền này do Ni sư Thích nữ Đàm Thành thu và giao cho Đại đức Thích Tâm Hiện Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử để lo hoạt động của khóa tu.

2. Về mũ áo: In 1500 áo và 1500 mũ giao cho Đại đức Thích Trúc Thông Tánh in và sử dụng cho khóa tu: áo 47.000đ/cái, mũ 17.000đ/cái. Tổng 1500 x 64.000đ = 96.000.000đ (chín mươi sáu triệu đồng), số tiền này sẽ do Đại đức Thích Tâm Đức Trưởng Ban trị sự; Ni sư Thích Đàm Thành phó Ban trị sự Trưởng Ban Tài chính; Đại đức Thích Tâm Hiện Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử chịu trách nhiệm vận động, mỗi vị vận động 1/3 số tiền, Ni sư Thích Đàm Thành thu và giao cho Đại đức Thích Trúc Thông Tánh. Cụ thể:

a. Đại đức Thích Tâm Đức chịu trách nhiệm vận động cá nhân chư Tăng tại chùa Thanh Hà và các doanh nghiệp, Phật tử: 32.000.000đ (ba mươi hai triệu đồng).

b. Ni sư Thích Nữ Đàm Thành vận động cá nhân sư Ni Hạ trường Hương Quang, các Phật tử và doanh nghiệp: 32.000.000đ (ba mươi hai triệu đồng).

c. Đại đức Thích Tâm Hiện vận động cá nhân Chư Tăng Hạ trường Khải Nam, các Phật tử và doanh nghiệp: 32.000.000đ (ba mươi hai triệu đồng).

d. Đại đức Thích Tâm Đức ủng hộ thêm 150 áo + mũ cho Tình nguyện viên trị giá: 64.000đ x 150 = 9.600.000đ (chín triệu sáu trăm ngàn đồng)

3. Đại đức Thích Tâm Định và Ban tài chính BTS GHPHVN thị xã Sầm Sơn ủng hộ kinh phí còn lại (trang trí, khánh tiết, âm thanh ánh sáng, hậu cần, an ninh, y tế, tiếp khách Trung ương và báo đài).

4. Các Thầy trụ trì có CLB tham dự khóa tu ủng hộ phương tiện đi lại cho TTN/PT chùa mình và tuỳ hỷ ủng hộ cho BTC nếu có điều kiện. Các tu sinh tham gia đóng góp lệ phí phục vụ sinh hoạt riêng của CLB.CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Một số điều về Xuất gia, Thụ giới, Bổ nhiệm Trụ trì, thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo của Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa quy định chi tiết Một số điều về Xuất gia, Thụ giới, Bổ nhiệm Trụ trì, thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo; để phù hợp với sự phát triển của Phật giáo Thanh Hóa trong giai đoạn mới mà không trái tinh thần giới luật cũng như Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Hướng dẫn cung cấp thông tin hình ảnh phục vu công tác truyền thông Đại lễ Phật đản PL 2562

Để cập nhật kịp thời các hoạt động Phật sự của các BTS các huyện, thị, thành, các chùa trên địa bàn tỉnh nhân mùa Phật đản PL.2562. Ban Thông tin – Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn cho các đơn vị cung cấp thông tin, hình ảnh của sự kiện theo các nội dung như sau:

Thông báo điều chỉnh nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá

Sáng ngày 16/03/2018 (tức ngày 29/Giêng/ Mậu Tuất), tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra cuộc họp giao ban thường trực BTS quý I - 2018. cuộc họp dưới sự chủ trì của Thượng toạ Thích Tâm Đức - UV HĐTS - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá.

Thông bạch: tổ chức khóa tu Phật giáo với Tuổi trẻ lần IX - 2017

BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần thứ IX từ ngày 29/6 đến ngày 02/7/2017 ( tức từ ngày 06 đến ngày 09/6 Đinh Dậu) tại Chùa Mèo, huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hóa. Nhằm tạo môi trường sinh hoạt Phật pháp cho Thanh thiếu niên nhân dịp Hè thường xuyên và liên tục, giúp các em có một môi trường lành mạnh theo tinh thần BI - TRÍ - DŨNG của...

Thông Bạch: Tổ chức hành hương Đài Loan

Để chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa khóa VII nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Thường trực Ban trị sự tổ chức chuyến thăm quan hành hương Đài Bắc – Đài Trung – Nhật Nguyệt Đàm – Phật Quang Sơn – Cao Hùng. (từ ngày 31/3 đến 05/4/2017 – tức từ ngày 04/3 đến 09/3/Đinh Dậu)

Tin tức mới cập nhật
VIDEO

Lời khấn nguyện kính lạy mười phương Phật

Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
TIÊU ĐIỂM

Khôi phục, tôn tạo chùa Hưng Phúc (Tu Ba tự)

Với mục tiêu cụ thể hóa quy hoạch tổng thể...

Chùa Đống Cao trao học bổng Chắp cánh ước mơ

Ngày 3/6/2019( tức ngày 01/5/Kỷ Hợi), được sự ủng hộ...

Hạ trường Khải Nam tổ chức lễ Khai Pháp PL.2563

Sáng ngày 28/5/2019 (nhằm ngày 24/04/Kỷ Hợi) tại chùa Khải...

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Khai Pháp PL.2563

Sáng ngày 27/5/2019 (nhằm ngày 23/04/Kỷ Hợi) tại chùa Hương...

Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ Khai Pháp PL.2563

Sáng ngày 26/5/2019 (nhằm ngày 22/04/Kỷ Hợi) tại văn phòng...

Khóa tu thường kỳ tháng 5 tại chùa Đống Cao

Ngày 26/05/2019 (22/04 Kỷ Hợi), mặc dù  Thầy trụ trì...

Chùa Đống Cao thăm vườn Lâm-tỳ-ni tư gia Phật tử

Hòa trong không khí đón mừng Phật đản Vesak Liên...

BTS Phật giáo Tĩnh Gia tổ chức đêm hoa đăng kính mừng Phật Đản PL 2563

Hòa chung không khí hân hoan đón mừng Phật đản...

Các hạ trường trên địa bàn tỉnh tổ chức tác pháp An cư PL 2563

Kết thúc mùa Phật Đản Pl.2563, chư tôn đức Tăng...

Đại lễ Phật đản PL 2563 tại chùa Đống Cao

Hòa chung không khí đón mừng ngày Phật Đản đang...
MỌI NGƯỜI QUAN TÂM

Mẫu thiết kế backdrop, băng rôn, panner Mùa Phật Đản - Vesak Buddha day 2019

Mùa Phật Đản đang về trên khắp năm Châu, những...

Các mẫu xe hoa Phật đản đẹp

Hằng năm mùa Phật đản về, các chùa khắp nơi...

Hà Trung: Lễ Khánh Thành Chùa Đô Mỹ

Trải qua 4 năm xây dựng, sáng ngày 30/12/2018 (24/11/Mậu...

Triệu Sơn: Chùa Lễ Động tổ chức đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019

Sáng ngày 06 tháng 05 năm 2019 (tức ngày 02/4/Kỷ...