Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Thanh Hóa - Thông bạch Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015

Lập kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2559 và tuần lễ Phật đản của địa phương; đăng ký việc tổ chức với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành để được hỗ trợ trong công tác tổ chức.

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỈNH THANH HÓA                                            Độc lập - Tự do - hạnh phúc

                 BAN TRỊ SỰ                                                   -------------------------------

              ---------------------

            Số: 102/TB-BTSPG                                        Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BẠCH

Tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2559 - DL.2015

--------------------------

Kính gửi: Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố

Đại lễ Phật Đản là một Đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Để kính mừng ngày Đản sinh của Đức Phật đã được Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày Lễ hội Tôn giáo của Thế giới.

Căn cứ vào thông bạch số 50/TB.HĐTS ngày 26/3/2015 của Ban Thường trực Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2559.

Căn cứ vào chương trình hoạt Phật sự năm 2015 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường trực Ban Trị sự hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2639 năm - Phật lịch 2559 (2639 - 80 = 2559) ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đản sinh theo nội dung sau:

A- VỀ TỔ CHỨC:

I. Ban tổ chức:

1. Thường Trực Ban Trị sự thành lập Ban tổ chức chỉ đạo chung và Ban tổ chức tại trụ sở Phật giáo tỉnh. Quý Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố thành lập Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản do Trưởng Ban trị sự làm Trưởng ban tổ chức.

2. Các Ban trị sự lập kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2559 - DL.2015 của địa phương và đăng ký với Ủy ban hân dân huyện, thị, thành phố để được hỗ trợ trong việc tổ chức.

3. Các chùa đăng ký chương trình Đại lễ Phật đản với UBND cấp xã (nếu chưa đăng ký chương trình hoạt động hàng năm với UBND cấp xã).

II. Địa điểm tổ chức:

- Lễ đài tập trung được tổ chức tại trụ sở Ban Trị sự tỉnh và Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố.

- Lễ đài của các chùa được tổ chức tại các chùa trong tỉnh.

III. Thời gian tổ chức:

- Tuần lễ Phật Đản: Từ ngày 07 đến 15/4 âm lịch (từ 24/5 - 01/6/2015).

- Ngày chính lễ: Rằm tháng 4 âm lịch (01/6/2015)

- Sáng ngày 08/4 âm lịch tổ chức khai mạc tuần lễ Phật Đản tại chùa Đại Bi và kết hợp động thổ xây dựng Chính điện chùa Đại Bi, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa do Ban trị sự Phật giáo thành phố Thanh Hóa tổ chức.

- Tối 14/4 âm lịch tổ chức tập trung tại trụ sở Phật giáo tỉnh (chùa Thanh Hà, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa)

- Từ ngày 07/4 đến 13/4 âm lịch tổ chức tập trung tại lễ đài Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành giáo.

- Ngày 15/4 âm lịch tổ chức đồng loạt tại các chùa trong tỉnh.

- Nơi nào Ban trị sự cấp huyện có 1 chùa thì tổ chức vào sáng ngày 15/4 âm lịch.

B- NỘI DUNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:

Trong ngày Đại lễ Phật Đản, các văn bản và biểu ngữ được sử dụng thống nhất như sau:

1. Thông điệp Phật Đản PL.2559 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

2. Diễn văn Đại lễ Phật Đản PL.2559 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

3. Bài giảng “ý nghĩa Phật Đản” của ban Hoằng pháp TW.

4. Các biểu ngữ chính được treo trong ngày Đại lễ Phật Đản:

- Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2559

- Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng Đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội

- Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật.

C- HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:

1. Triển khai phổ biến các văn kiện liên quan Đại lễ Phật Đản do TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ban hành.

2. Khuyến khích Ban Hoằng pháp, Ban hướng dẫn Phật tử phổ biến tinh thần, nội dung và các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật Đản trong các bài giảng, để quần chúng hóa lễ hội quan trọng này.

3. Phối hợp với UBND, MTTQVN, phòng VHTT tại các huiyện, thị, thành phố treo cờ Phật giáo và biểu ngữ chào mừng Đại lễ Phật Đản tại các khu vực chính của huyện, thị, thành phố và trụ sở Ban Trị sự, trước cổng Tam quan các chùa.

4. Tại văn phòng Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố và các chùa nên thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, treo cờ nước, cờ Phật giáo, kết hoa treo lồng đèn, bong bóng Phật Đản và treo biểu ngữ chào ngữ chào mừng Phật Đản (Phần B mục 4)

5. Ban trị sự Phật giáo hướng dẫn treo cờ Phật giáo, phan, phướng, lồng đèn... tại các chùa của Phật giáo Việt Nam, tại tư gia Phật tử trong tỉnh... Để việc treo cờ được trang nghiêm, cờ nước được treo phía tay trái từ trong nhìn ra và phải lớn hơn cờ Phật giáo từ một đến hai phân (nếu là cờ lớn).

6. Mỗi Ban Trị sự tổ chức 1 xe ô tô cho Tăng Ni trong huyện và cư sĩ, Phật tử là thành viên Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị về trụ sở Phật giáo tỉnh dự lễ vào chiều 14/4/al để buổi tối tổ chức Đại lễ Phật Đản. (các xe cần trang trí cờ Phật giáo, băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại lễ Phật Đản).

7. Tổ chức hội hoa đăng, phóng đăng tại những nơi có điều kiện

8. Tổ chức tuần lễ Phật Đản gồm các chương trình sau:

- Tổ chức tọa đàm về ý nghĩa ngày đại lễ Phật Đản, công hạnh Đức Phật, tinh thần Phật giáo nhập thế và đồng hành với dân tộc...

- Tổ chức triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo tại Văn phòng Ban Trị sự hoặc Trung tâm Văn hóa các huyện, thị, thành phố hoặc các tự viện lớn bao gồm: Di sản văn hóa Phật giáo, pháp khí, tranh ảnh nghệ thuật, thư pháp...

- Tùy theo điều kiện cho phép, có thể tổ chức văn nghệ mừng Đại lễ Phật Đản tại các lễ đài, cơ sở chùa, nhà văn hóa, nhà hát công cộng. Đồng thời phối hợp với Đài truyền hình địa phương thực hiện và phát sóng chương trình văn nghệ chào mừng Phật Đản.

- Tổ chức hội chợ văn hóa và hội chợ ẩm thực chay để quần chúng hóa Đại lễ Phật Đản. Các sản phẩm được trưng bày trong hội chợ phải có biểu ngữ được nêu ở phần B mục 4.

9. Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang và đài liệt sĩ.

10. Tổ chức lũy lạo, cứu tế đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, thăm viếng và tặng quà các gia đình có công với đất nước, thương binh, liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão... để mang thông điệp từ bi của Đạo Phật đến các mảnh đời bất hạnh.

D- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2559:

I. Buổi sáng ngày rằm tháng 4 âm lịch (01/6/2015)

1. Đúng 4 giờ sáng, tất cả các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cả nước cử 3 hồi chuông trống Bát nhã rước lễ Phật Đản sanh, lễ tắm Phật truyền thống.

2. Đúng 6 giờ sáng chính thức cử hành đại lễ Phật Đản theo chương trình quy định thống nhất cho cả nước.

a. Giới thiệu thành phần tham dự, chương trình hành lễ, tuyên bố lý do.

b. Tuyên đọc thông điệp Phật Đản PL.2559 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

c. Diễn văn Đại lễ Phật Đản PL.2559 của Hòa Thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

d. Ý nghĩa Phật Đản PL.2559 của Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN.

g. Phát biểu của cơ quan chức năng huyện, thị (nếu có)

h. Cử hành nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật Đản:

              . Cử 3 hồi trống Bát nhã rước lễ Đản sinh

              . Niệm hương

              . Toàn thể Đạo tràng nhập từ bi quán

              . Dâng hoa cúng dường Phật Đản

              . Nghi thức tụng niệm

              . Hồi hướng

              . Thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện hòa bình.

i. Cảm tạ của Ban tổ chức.

k. Hồi hướng bế mạc.

II. Buổi trưa, buổi chiều hoặc buổi tối ngày rằm tháng 4 âm lịch:

- Tổ chức Đại lễ Phật Đản và thuyết giảng Phật Pháp tại các cơ sở chùa.

- Tùy theo hoàn cảnh thực tế và thời gian, các Ban trị sự Phật giáo và các chùa tổ chức chiếu phim hoặc trình diễn văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật Đản.

E- BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

1. Trên cơ sở kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2559 đã được lập, quý ban đăng ký việc tổ chức Đại lễ Phật Đản và tuần lễ Phật Đản với UBND huyện, thị, thành phố để được hỗ trợ.

2. Các biểu ngữ, cờ, đèn, bong bóng treo trong ngày Đại lễ Phật Đản, quý ban có thể liên hệ với công ty cổ phần Thiện Tài của Giáo hội hoặc Đại Đức Thích Tánh Khả - Trưởng Ban Văn hóa tỉnh hội Phật giáo Thanh Hóa.

3. Liên hệ với các cơ quan truyền thông để đăng ký tổ chức phát thanh chương trình Phật Đản tại các huyện, thị, thành phố hoặc đài truyền hình tỉnh.

4. Các Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố dự kiến treo cờ, băng rôn, phướn tại các đoạn đường nào thì gửi văn bản về VP Ban trị sự để tổng hợp xin cấp phép của Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch (nhưng cần ghi rõ số lượng và đoạn đường treo băng rôn) trước ngày 29/4/2015 (tức ngày 11/3/Ất Mùi).

5. Nếu địa phương nào có khó khăn trong việc tổ chức Đại lễ Phật Đản, quý Ban nên báo cáo gấp về văn phòng Ban trị sự tỉnh hội để Giáo hội có phương án hỗ trợ và tháo gỡ những vướng mắc.

Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thanh Hóa đề nghị quý Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố, chư Tôn đức trụ trì các chùa, Tăng Ni và Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dàng công đức, trí tuệ vào việc tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2559 được thành tựu viên mãn.

Kính chúc quý ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

 

Nơi nhận:                                                                                                                              TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Như trên (để thực hiện)                                                                                                                TRƯỞNG BAN

- UBND, UBMTTQ, BTG SNV, sở VHTT&DL, Sở Thông tin truyền thông tỉnh;                                      

- UBND, MTTQ, phòng nội vụ, phòng VHTT các huyện, thị, TP;

                        “Kính tường giúp đỡ”

- Các chùa trong tỉnh (để thực hiện);                                                                                      Đại Đức: Thích Tâm Đức

- Lưu VT.

                                                                                                                                            CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Một số điều về Xuất gia, Thụ giới, Bổ nhiệm Trụ trì, thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo của Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa quy định chi tiết Một số điều về Xuất gia, Thụ giới, Bổ nhiệm Trụ trì, thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo; để phù hợp với sự phát triển của Phật giáo Thanh Hóa trong giai đoạn mới mà không trái tinh thần giới luật cũng như Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Hướng dẫn cung cấp thông tin hình ảnh phục vu công tác truyền thông Đại lễ Phật đản PL 2562

Để cập nhật kịp thời các hoạt động Phật sự của các BTS các huyện, thị, thành, các chùa trên địa bàn tỉnh nhân mùa Phật đản PL.2562. Ban Thông tin – Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn cho các đơn vị cung cấp thông tin, hình ảnh của sự kiện theo các nội dung như sau:

Thông báo điều chỉnh nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá

Sáng ngày 16/03/2018 (tức ngày 29/Giêng/ Mậu Tuất), tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra cuộc họp giao ban thường trực BTS quý I - 2018. cuộc họp dưới sự chủ trì của Thượng toạ Thích Tâm Đức - UV HĐTS - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá.

Thông bạch: tổ chức khóa tu Phật giáo với Tuổi trẻ lần IX - 2017

BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần thứ IX từ ngày 29/6 đến ngày 02/7/2017 ( tức từ ngày 06 đến ngày 09/6 Đinh Dậu) tại Chùa Mèo, huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hóa. Nhằm tạo môi trường sinh hoạt Phật pháp cho Thanh thiếu niên nhân dịp Hè thường xuyên và liên tục, giúp các em có một môi trường lành mạnh theo tinh thần BI - TRÍ - DŨNG của...

Thông Bạch: Tổ chức hành hương Đài Loan

Để chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa khóa VII nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Thường trực Ban trị sự tổ chức chuyến thăm quan hành hương Đài Bắc – Đài Trung – Nhật Nguyệt Đàm – Phật Quang Sơn – Cao Hùng. (từ ngày 31/3 đến 05/4/2017 – tức từ ngày 04/3 đến 09/3/Đinh Dậu)

VIDEO

Lời khấn nguyện kính lạy mười phương Phật

Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
TIÊU ĐIỂM

Phật giáo huyện Hậu Lộc chia sẻ khó khăn cùng bà con Mường Lát

Sáng ngày 19/08/2019 ( tức ngày 19/7/Kỷ Hợi) Ni sư...

Chùa Thanh Hà tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2563

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2019 (tức ngày 15/7/kỷ...

Đêm văn nghệ kính mừng đại lễ Vu Lan PL 2563 tại chùa Vạn Linh.

Hàng năm khi tiết trời chuyển thu, cũng là lúc...

Vĩnh Lộc: Chùa Giáng (Tường Vân tự) tổ chức đại lễ Vu Lan PL 2563

Sáng ngày 14/8/2019 (Nhằm ngày 14 tháng 7 năm Kỷ...

Chùa Mèo: Chia sẻ ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng lũ lụt tại huyện Quan Sơn

Sáng ngày 17/08/2019 ( tức ngày 17/7/Kỷ Hợi), Quý đoàn...

Chùa Hòa Long tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL2563 – DL 2019

Tối ngày 15/8/2019 ( nhằm ngày 15/7 âm lịch), tại...
MỌI NGƯỜI QUAN TÂM

Mẫu thiết kế backdrop, băng rôn, panner Mùa Phật Đản - Vesak Buddha day 2019

Mùa Phật Đản đang về trên khắp năm Châu, những...

Các mẫu xe hoa Phật đản đẹp

Hằng năm mùa Phật đản về, các chùa khắp nơi...

Triệu Sơn: Chùa Lễ Động tổ chức đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019

Sáng ngày 06 tháng 05 năm 2019 (tức ngày 02/4/Kỷ...

Bức thư tâm huyết kính gửi đức Thế Tôn!

Kính bạch đức Thế Tôn! Con viết lá thư này...