Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in)

Nhân ngày vía đức Bồ Tát Quan Ấm 19 tháng 2 Giáp Ngọ www.phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu tranh 33 ứng thân Bồ Tát Quan Âm kích thước 80cm x 200 cm để quý vị chiêm ngưỡng,  tải về chia sẻ và in ấn  trang trí khánh tiết.      

  Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây: 

http://tenlua.vn/1-duong-lieu-jpg-1737e629e80d6a03/#download1737e629e80d6a03 

http://tenlua.vn/02-longdauquanam-jpg-1737e629e80d6a0e/#download1737e629e80d6a0e

http://tenlua.vn/03-trikinquanam-jpg-1737e629e80d6407/#download1737e629e80d6407

Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in)Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 1Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 2

Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây:  

http://tenlua.vn/04-vien-quang-quanam-jpg-1737e629e80c6d00/#download1737e629e80c6d00

http://tenlua.vn/05-du-hy-quan-am-jpg-1737e629e80c6f04/#download1737e629e80c6f04

http://tenlua.vn/06-bachyquanam-jpg-1737e629e80c6f0f/#download1737e629e80c6f0f

Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 3Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 4Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 5

 Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây: 

http://tenlua.vn/07-lienngoaquanam-jpg-1737e629e80c6e06/#download1737e629e80c6e06

http://tenlua.vn/08-langkienquanam-jpg-1737e629e8026a02/#download1737e629e8026a02

http://tenlua.vn/09-thiduocquanam-jpg-1737e629e8026507/#download1737e629e8026507

Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 6Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 7Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 8

 Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây: 

http://tenlua.vn/10-ngulamquanam-jpg-1737e629e8026500/#download1737e629e8026500

http://tenlua.vn/11-ducvuongquanam-jpg-1737e629e90c6e0f/#download1737e629e90c6e0f

http://tenlua.vn/12-thuynguyetquanam-jpg-1737e629e90b6805/#download1737e629e90b6805 

Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 9Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 10Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 11

 Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây: 

http://tenlua.vn/13-nhatdiepquanam-jpg-1737e629e90b680f/#download1737e629e90b680f

http://tenlua.vn/14-thanh-canh-quan-am-jpg-1737e629e90b6b07/#download1737e629e90b6b07

http://tenlua.vn/15-uyducquanam-jpg-1737e629e9096806/#download1737e629e9096806

Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 12Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 13Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 14

 Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây: 

http://tenlua.vn/16-dien-mang-quan-am-jpg-1737e629e9096800/#download1737e629e9096800

http://tenlua.vn/17-chungbaoquanam-jpg-1737e629e9096a00/#download1737e629e9096a00

http://tenlua.vn/18-nhanhoquanam-jpg-1737e629e90e6c03/#download1737e629e90e6c03 

Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 15Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 16Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 17

 Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây: 

http://tenlua.vn/19-nang-tinh-quan-am-jpg-1737e629e90e6c00/#download1737e629e90e6c00

 http://tenlua.vn/20-anauquanam-jpg-1737e629e90e6f00/#download1737e629e90e6f00

http://tenlua.vn/21-vouyquanam-jpg-1737e629e90e6e04/#download1737e629e90e6e04 

Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 18Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 19Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 20

 Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây:  

http://tenlua.vn/22-diepyquanam-jpg-1737e629e90e6907/#download1737e629e90e6907

http://tenlua.vn/23-luulyquanam-jpg-1737e629e90e6905/#download1737e629e90e6905

http://tenlua.vn/24-da-la-quan-am-jpg-1737e629e90e6807/#download1737e629e90e6807 

Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 21Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 22Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 23

 Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây: 

http://tenlua.vn/25-caplyquanam-jpg-1737e629e90d6e07/#download1737e629e90d6e07

http://tenlua.vn/26-lucthoiquanam-jpg-1737e629e90d6e02/#download1737e629e90d6e02 

http://tenlua.vn/27-pho-biphuquanam-jpg-1737e629e90d6907/#download1737e629e90d6907 

Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 24Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 25Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 26

 Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây: 

http://tenlua.vn/28-malangphuquanam-jpg-1737e629e90d6901/#download1737e629e90d6901

http://tenlua.vn/29-hiepchuongquanam-jpg-1737e629e90d690e/#download1737e629e90d690e 

http://tenlua.vn/30-nhat-nhu-quan-am-jpg-1737e629e90d6804/#download1737e629e90d6804 

Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 27Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 28Tranh 33 ứng thân Bồ tát Quan Âm chất lượng cao (dùng để in) 29

 Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây: 

http://tenlua.vn/31-batnhiquanam-jpg-1737e629e90d6802/#download1737e629e90d6802 

http://tenlua.vn/32-trilienquanam-jpg-1737e629e90d6b0f/#download1737e629e90d6b0f

http://tenlua.vn/33-sai-thuy-quan-am1-jpg-1737e629e90d6a01/#download1737e629e90d6a01CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Mừng Phật Đản sinh: Giới thiệu một số ý tưởng về mẫu lễ đài Phật đản sinh

www.phatgiaothanhhoa.com xin được chia sẻ các ý tưởng về mẫu lễ đài Phật đản sinh đến quý độc giả:

Mẫu băng rôn Phật Đản 2015 - File khổ lớn (Bộ 2)

giới thiệu đến quý độc giả các mẫu băng rôn để trang trí mùa Phật Đản 2015. Đây là mẫu thiết kế của Phật tử Vạn Thắng  (quocviet101) gửi tặng đến quý độc giả. Kính mong quý độc giả chia sẻ những thông tin này một cách rộng rãi bằng tinh thần Phật pháp. Không kinh doanh File dưới mọi hình thức. A-di-da-phật, xin chân thành cảm ơn quý độc giả.  Mọi...

Mẫu băng rôn Phật Đản 2015 - File khổ lớn (Bộ 1)

Xin giới thiệu đến quý độc giả các mẫu băng rôn để trang trí mùa Phật Đản 2015. Đây là mẫu thiết kế của Phật tử Vạn Thắng  (quocviet101) gửi tặng đến quý độc giả. Kính mong quý độc giả chia sẻ những thông tin này một cách rộng rãi bằng tinh thần Phật pháp. Không kinh doanh File dưới mọi hình thức. A-di-da-phật, xin chân thành cảm ơn quý độc...

Báo động tình trạng treo cờ Phật giáo sai

Thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại vấn đề treo cờ Phật giáo một cách nghiêm túc, phải có hiểu biết để treo đúng để làm tôn vinh hình ảnh của Phật giáo nước nhà trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Băng rôn mừng Phật đản tại tư gia

www.phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu một số mẫu thiết kế của Hạo Nhiên trí tại tư gia mừng mùa Phật đản trở về.  Mời quý vị cùng thưởng lãm.

VIDEO

Lời khấn nguyện kính lạy mười phương Phật

Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
TIÊU ĐIỂM

Chùa Thanh Hà: Tặng quà cho bà con bị lũ lụt tại huyện Bá Thước

Sáng ngày 12/9/2018 (tức ngày 3 tháng 8 năm Mậu...

Phật giáo Thanh Hóa tích cực hỗ trợ đồng bào bão lụt

Theo thống kê ban đầu của tỉnh Thanh Hóa, đợt...

Hoằng Hóa: Lung linh đêm thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long

Tối ngày 1/9/2018 (tức ngày 22 tháng 7 năm Mậu...

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tặng quà học sinh giỏi năm học 2017 - 2018

Sáng ngày 26/8/2018  tức 16/7/Mậu Tuất tại chùa Thanh Hà...
MỌI NGƯỜI QUAN TÂM