Tất cả các đội cùng hòa mình trong sự phân công, sắp xếp thật hợp lý. Người viết bài, người làm thơ, cắt dán… Chỉ vẻn vọn 2 tiếng đồng hồ, tất cả các thành quả lao động đầy sáng tạo của các bạn đã được thể hiện một cách thật rõ nét, đa  dạng về hình thức, sâu sắc, thiết thực về hội trại.

Sầm Sơn có biển có chùa

Trại hè Phật tử có mùa thứ năm

Vui chơi với một phương châm

Vui vhơi đoàn kết không cần giải cao

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ chùm ảnh đến quý vị độc giả:

Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tườngÝ nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 1Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 2Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 3Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 4Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 5Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 6Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 7Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 8Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 9Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 10Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 11Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 12Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 13Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 14Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 15Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 16Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 17Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 18Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 19Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 20Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 21Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 22Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 23Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 24Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 25Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 26Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 27Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 28Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 29Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 30Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 31Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 32Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 33Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 34Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 35Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 36Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 37Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 38Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 39Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 40Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 41Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 42Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 43Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 44Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 45Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 46Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 47Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 48Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 49Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 50Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 51Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 52Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 53Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 54Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 55Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 56Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 57Ý nghĩa và sáng tạo trong cuộc thi viết báo tường 58

Fanpage Phật giáo Thanh Hóa

Kính thưa quý đạo hữu!

Website của Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Thanh Hóa được thành lập, nhằm thiết lập 1 kênh thông tin hữu ích giữa quý chư tăng, ni, phật tử tại tỉnh Thanh Hóa cũng như với đạo hữu khắp nơi. Để website được hoàn thiện, rất mong nhận được sự phản hồi, góp ý của tất cả mọi người.

Mọi ý kiến gửi về: [email protected]