Dưới sự dẫn dắt của anh Huỳnh Viết Phong (Ban đời sống trại), các đội đã phải trải qua 3 tiếng đồng hồ chạy bộ, giãi mã mật thư của 5 chốt trạm. Sau đó trở về khán đài chính với màn trình diễn thời trang độc đáo bằng việc hóa trang theo cốt truyện Đức Mục Kiền Liên và mẹ Thanh Đề.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ chùm ảnh đến quý vị độc giả:

Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinhThử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 1Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 2Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 3Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 4Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 5Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 6Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 7Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 8Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 9Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 10Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 11Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 12Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 13Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 14Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 15Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 16Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 17Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 18Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 19Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 20Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 21Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 22Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 23Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 24Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 25Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 26Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 27Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 28Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 29Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 30Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 31Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 32Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 33Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 34Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 35Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 36Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 37Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 38Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 39Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 40Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 41Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 42Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 43Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 44Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 45Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 46Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 47Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 48Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 49Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 50Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 51Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 52Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 53Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 54Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 55Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 56Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 57Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 58Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 59Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 60Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 61Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 62Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 63Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 64Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 65Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 66Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 67Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 68Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 69Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 70Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 71Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 72Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 73Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 74Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 75Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 76Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 77Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 78Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 79Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 80Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 81Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 82Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 83Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 84Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 85Thử thách, gay cấn và hồi hộp trong trò chơi lớn của các trại sinh 86

 

Fanpage Phật giáo Thanh Hóa

Kính thưa quý đạo hữu!

Website của Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Thanh Hóa được thành lập, nhằm thiết lập 1 kênh thông tin hữu ích giữa quý chư tăng, ni, phật tử tại tỉnh Thanh Hóa cũng như với đạo hữu khắp nơi. Để website được hoàn thiện, rất mong nhận được sự phản hồi, góp ý của tất cả mọi người.

Mọi ý kiến gửi về: [email protected]