Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Kế hoạch tổ chức an cư kiết hạ PL 2562 - DL 2018

Căn cứ Tỳ ni Luật tạng Đức Phật chế và truyền thống an cư kiết hạ, Tăng Ni hàng năm phải an cư 3 tháng (hoặc tiền an cư hay hậu an cư) để thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới Định Tụê, giữ gìn qui củ Tùng Lâm, trang nghiêm giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Ban Thường trực Ban Trị sự dự kiến tổ chức khóa an cư kiết hạ PL.2562 – DL.2018 theo nội dung sau.

Kế hoạch tổ chức an cư kiết hạ PL 2562 - DL 2018

I- THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:

 1. Ban Chứng minh:

         Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

 1. Ban tổ chức:

a.Trưởng ban:

    Thượng tọa Thích Tâm Đức: Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh: Phụ trách chung.

 1. Các phó ban:

- Đại Đức Thích Tâm Định:  Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh: Phụ trách Hạ trường Khải Nam

- Đại đức Thích Tâm Minh: Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh: Phụ trách Hạ trường Thanh Hà và lớp Sơ cấp Phật học

- Ni sư Thích Nữ Đàm Hoà:  Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh: Phụ trách Hạ trường Hương Quang

 1. Các uỷ viên: Thành viên Ban Trị sự

 II –THÀNH PHẦN BAN GIẢNG HUẤN:

Là Tăng Ni tốt nghiệp ít nhất Trung cấp Phật học trở lên

 1. Tại hạ trường Thanh Hà: do Đại đức Thích Tĩnh Hải, Phó Ban Giáo dục Tăng Ni làm Trưởng ban giảng huấn
 2. Tại Hạ trường Khải Nam: Do Đại đức Thích Tâm Chính, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh làm Trưởng ban giảng huấn
 3. Tại hạ trường Hương Quang: Do Ni sư Thích Nữ Đàm Thành, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh làm Trưởng ban giảng huấn

Kế hoạch tổ chức an cư kiết hạ PL 2562 - DL 2018

III – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN AN CƯ:

1- Thời gian: Tổ chức Tiền an cư bắt đầu từ ngày 30/5/2018 (Tức 16/4/AL) đến ngày 26/8/2018 (Tức ngày 16/7/AL).

 1. Lễ tác bạch an cư: tập trung Vào hồi 08 giờ 00 ngày 16/4/âm lịch (tức 30/5/2018) tại 3 địa điểm chùa Thanh Hà, chùa Khải Nam, chùa Hương Quang.
 2. Lễ khai pháp:

- Địa điểm 1: tại chùa Thanh Hà tổ chức vào ngày 22/4/âm lịch

- Địa điểm 2: tại chùa Khải Nam tổ chức vào ngày 24/4/âm lịch

- Địa điểm 3: tại chùa Hương Quang tổ chức vào ngày 23/4/âm lịch

 1. Lễ tạ pháp:

- Địa điểm 1: tại chùa Thanh Hà tổ chức vào ngày 08/7/âm lịch

- Địa điểm 2: tại chùa Khải Nam tổ chức vào ngày 06/7/âm lịch

- Địa điểm 3: tại chùa Hương Quang tổ chức vào ngày 07/7/âm lịch

 1. Lễ tác bạch tự tứ được tổ chức vào 7 giờ sáng ngày 14/7 âm lịch:

- Địa điểm 1: Tự tứ tại chùa Thanh Hà, phường Trường Thi

- Địa điểm 2: Tự tứ tại chùa Khải Nam, TX Sầm Sơn

  - Địa điểm 3: Tự tứ tại chùa Hương Quang, phường Nam Ngạn 

 1. Hạ trường Hương Quang y chỉ Hạ trường Thanh Hà để an cư.

2 - Địa diểm và phần công thường trực:

 1. Hạ trường Thanh Hà (trụ sở Phật giáo tỉnh): số 34 Bến Ngự, phường Trường Thi, TP Thanh Hoá: Do Thượng tọa Thích Tâm Đức – Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Tâm Minh – Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức
 2. Hạ trường Khải Nam (trụ sở Phật giáo TX sầm Sơn): phường Quảng Tiến, TX Sầm Sơn: Do Đại đức Thích Tâm Định – Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Tâm Hiền – Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Tâm Chính - Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức
 3. Hạ trường Hương Quang: phố Nguyễn Chích, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hoá: Do Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhung, Ni sư Thích Nữ Đàm Hoà, Ni sư Thích Nữ Đàm Thành chịu trách nhiệm tổ chức.
 1. Tăng Ni còn lại được phân bổ như sau:

- Tỷ khiêu xin chuyển sinh hoạt tôn giáo về Thanh Hóa (an cư tại Thanh Hóa năm đầu tiên); Sa di, hình đồng (đã được cấp giấy chứng nhận xuất gia) tòng Tăng an cư tại chùa Thanh Hà (để tiện cho việc học lớp Sơ cấp của sa di, hình đồng và hội nhập, thích ứng với nghi lễ, sinh hoạt của các Tỷ khiêu mới chuyển về).

- Tại phiên họp ngày 16/3/2018 của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa thống nhất 3 trường hợp Đại đức Thích Nguyên Đạt (huyện Triệu Sơn), Đại đức Thích Nguyên Giới (TP Thanh Hóa) và Đại đức Thích Đạt Ma Phổ Giác (Hà Trung) sẽ an cư tại tại chùa Khải Nam; các hình đồng chưa được cấp giấy chứng nhận xuất gia, sa di đang học tại các trường Phật học mà nhà trường không tổ chức an cư tập trung thì Sư phụ an cư ở đâu thì đệ tử tòng Tăng an cư ở đấy.

- Các Tỷ khiêu còn lại có thể lựa chọn địa điểm an cư tại chùa Thanh Hà hoặc chùa Khải Nam (tùy chọn địa điểm an cư cho thích hợp).

- Toàn bộ Chư Ni tập chung an cư tại chùa Hương Quang.

- Các Tỷ khiêu, Tỷ khiêu Ni đi an cư ở tỉnh ngoài hoặc không đi an cư phải làm đơn và ghi rõ lý do (nếu chưa đi trụ trì phải có ý kiến của Sư phụ).

- Các Tỷ khiêu, Tỷ khiêu Ni từ tỉnh ngoài xin an cư ở Thanh Hóa phải có đơn xin an cư, có chấp thuận của thầy phụ trách các hạ trường mới được đăng danh an cư và được tỉnh tuổi đạo.

3 – Thành phần an cư:

a- Tỷ khiêu, Tỷ khiêu Ni, Sa di, Sa di Ni, Hình đồng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá.

b- Số lượng an cư: Sau khi bạch an cư chậm nhất đến ngày 21/4 âm lịch các Hạ trường phải báo cáo số lượng an cư để Ban trị sự đăng ký tạm trú, tạm vắng và báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định (số lượng an cư có báo cáo sau)

Kế hoạch tổ chức an cư kiết hạ PL 2562 - DL 2018

IV – Nội dung:

1 – Tu ( theo thời gian biểu ):

2 – Học:

      a – Nội khoá: do các Hạ trường tự thống nhất chương trình giảng dạy và báo cáo về Ban trị sự

- Hạ trường Thanh Hà: do Đại đức Thích Tĩnh Hải chịu trách nhiệm

- Hạ trường Khải Nam: do Đại đức Thích Tâm Chính chịu trách nhiệm

- Hạ trường Hương Quang: do Ni sư Thích Nữ Đàm Thành chịu trách nhiệm

- Lịch thuyết giảng của các Hạ trường phải báo cáo về văn phòng Ban trị sự trước ngày 21/4 âm lịch.

(lịch thuyết giảng có báo cáo sau)

       b – Ngoại khoá:

- Học sơ cấp Phật học (dành cho sa di, sa di Ni và hình đồng, Tỷ khiêu, Tỷ khiêu Ni chưa đi học Trung cấp) do Đại đức Thích Tâm Minh chịu trách nhiệm.

- Các buổi nói chuyện của Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ Ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh tại các Hạ trường do các hạ trường tự liên hệ và sắp xếp thông qua Ban trị sự để mời.

- Ban Thường trực Ban Trị sự Phối hợp Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn về hành chính đạo, Hiến chương GHPGVN sửa đổi, các qui chế do trung ương Giáo hội ban hành, Hiến pháp mới sửa đổi, Luật tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ cũng như báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước (đề nghị Ban Tôn giáo xin UBND tỉnh hỗ trợ lớp tập huấn).

- Tập huấn phòng cháy chữa cháy cho Tăng Ni toàn tỉnh tại Hạ trường Khải Nam, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn.

* Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Khóa tu dành cho giới trẻ lần thứ X tại chùa Am Các, xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia sẽ được tổ chức sau kỳ thi Quốc gia:

- Trưởng ban: Đại đức Thích Tâm Hiện – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

(có kế hoạch báo cáo sau).

 V - Kinh phí tổ chức:

      Kinh phí khóa An cư kiết hạ do các Hạ trường tự lo; tổ chức các hoạt động ngoại khóa do Ban tổ chức tự lo kinh phí. Riêng khoá tu dành cho giới trẻ Ban tài chính tỉnh hội và Ban trị sự Phật giáo huyện Tĩnh Gia chịu trách nhiệm vận động các Hạ trường, Ban bảo trợ học đường, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để phục vụ khoá tu (Ban Bảo trợ học đường, các Hạ trường mỗi đơn vị ủng hộ 20 triệu đồng để lấy kinh phí hoạt động trong khóa tu).

 1. Biện pháp tổ chức:
 2. Thường trực Ban Trị sự lo thủ tục và các điều kiện để an cư
 3. Ban Tăng sự điều phối việc tu học trong mùa an cư
 4. Ban giáo dục Tăng Ni: điều phối lớp sơ cấp Phật học tỉnh Thanh Hóa
 5. Ban Hoằng pháp hỗ trợ thuyết giảng trong mùa an cư
 6. Ban hướng dẫn Phật tử và Ban trị sự Phật giáo huyện Tĩnh Gia điều phối khoá tu dành cho giới trẻ trong mùa an cư
 7. Ban nghi lễ và ban Từ thiện xã hội điều phối các công tác đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 27/7 và lễ kỷ niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân (1963-2018).
 8. Trên cơ sở kế hoạch, trụ trì các chùa Thanh Hà, Khải Nam, Hương Quang chuẩn bị các điều kiện cho an cư. Các Trưởng ban giảng huấn các hạ trường chuẩn bị lịch thuyết giảng, nhân sự để thuyết giảng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức khoá an cư kiết hạ PL.2562 – DL.2018, trong quá trình thực hiện có thể thêm hoặc bớt một vài chi tiết cần thiết.

 Kính chúc Chư tôn Đức Tăng Ni một mùa an cư An lạc.CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Quảng Xương : Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và khánh thành nhà tổ chùa Nổ (Đại Phúc tự)

Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2018 (Nhằm ngày 20/9/Mậu Tuất) Chùa Nổ (Đại Phúc tự) – xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và khánh thành nhà thờ tổ.

Quảng Xương: Bổ nhiệm Trụ trì và đúc đại hồng chung chùa Bồng Hinh

Chiều ngày 14/10/2018 tức ngày 06/09/Mậu Tuất, UBND xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương cùng với BTS Phật giáo huyện Quảng Xương đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bồng Hinh (xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cho Sư Cô Thích Nữ Đàm Ngoan và lễ chú nguyện đúc đại hồng chung.

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức vui tết Trung thu năm 2018

Hàng năm cứ đến Rằm tháng tám âm lịch là các em thiếu niên và nhi đồng trong cả nước lại được vui chơi và ca hát dưới ánh trăng rằm của mùa thu. Hòa cùng với niềm vui ấy của các em thiếu nhi, hầu hết các chùa trên cả nước nói chung và Thanh Hóa nói riêng đều hoan hỷ và cùng với các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh hàng năm tổ chức cho các em, và nhất là các em có hoàn...

Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và động thổ khởi công xây dựng chùa Hoàng

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2018 (tức ngày 6/8/Mậu Tuất), Chùa Hoàng (Hoàng Phúc tự) đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và khởi công xây dựng chánh điện.

Phật giáo Thanh Hóa tích cực hỗ trợ đồng bào bão lụt

Theo thống kê ban đầu của tỉnh Thanh Hóa, đợt mưa lũ vừa qua (từ ngày 28-8 đến 31-8) trên địa bàn Thanh Hóa đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Mưa lũ đã cuốn trôi nhiều tài sản, công trình, hoa màu của người dân, ước tính tổng thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng.

VIDEO

Lời khấn nguyện kính lạy mười phương Phật

Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
TIÊU ĐIỂM

Đông Sơn: Bổ nhiệm Trụ trì và đúc Đại Hồng Chung chùa Thiên Đức

Sáng ngày 18/11/2018 (12/09/Mậu Tuất), chùa Thiên Đức (thôn Hạnh...

Hoằng Hóa: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và khánh thành nhà tổ chùa Trù Ninh

Sáng ngày 04/11/2018 (27/09/Mậu Tuất), chùa Trù Ninh (xã Hoằng...

Lang Chánh: Lễ Thượng lương long cốt (đặt nóc) ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Mèo

Sáng nay, ngày 27/10/2018 ( tức ngày 19/9/Mậu Tuất) tại...

Quảng Xương: Bổ nhiệm Trụ trì và đúc đại hồng chung chùa Bồng Hinh

Chiều ngày 14/10/2018 tức ngày 06/09/Mậu Tuất, UBND xã Quảng...

Lang Chánh: Lễ Hằng Thuận tại chùa Mèo

Ngày 13/9/2018 ( tức ngày mùng 4/8/Mậu Tuất) tại chùa...

Ban Trị Sự Phật Giáo huyện Triệu Sơn tặng quà cho nhân dân vùng lũ huyện Quan Hóa

Sáng ngày 01/10/2018 tức ngày 22/08/Mậu Tuất, Ban Trị Sự...

Phật giáo Lang Chánh trợ đồng bào lũ lụt huyện Quan Sơn

Sáng ngày 30/9/2018 (tức ngày 21/8/Mậu Tuất), Ban Trị sự...

Phật giáo Bình Phước hướng về vũng lũ Thanh Hóa

Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2018 (nhằm ngày 17...