Quang lâm chứng minh và tham dự có: ĐĐ. Thích Tâm Đức - UV HĐTS - Phó Ban Pháp chế TW GHPGVN - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ. Thích Tâm Minh - UV TT Ban Hoằng pháp TW GHPGVN - Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ. Thích Tâm Định - UV Ban Từ thiện xã hội TW GHPGVN - Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni trưởng Thích Đàm Nhung – Nguyên Ủy Viên HĐTS TWGHPGVN - Nguyên Truởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá; Ni Sư Thích Đàm Hòa - UV Dự Khuyết HĐTS TW GHPG VN - Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni sư. Thích Đàm Thành - UV TT Ban Tài chính TW GHPGVN - Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư Tôn đức Thường trực BTS tỉnh huyện, thị, thành, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh Thanh Hoá và chư Tôn đức của các Hạ trường: Thanh Hà, Khải Nam và Hương Quang đồng tham dự.

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

Chư tôn đức Tăng, Ni chứng Minh

Tại buổi lễ Ni sư. Thích Đàm Thành - UV TT Ban Tài chính TW GHPGVN - Phó BTS tỉnh báo cáo tóm tắt kế hoạch An cư và chương trình thuyết giảng an cư năm 2017.

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

Ni Sư. Thích Đàm Thành Phó BTS, báo cáo tóm tắt kế hoạch An cư  năm 2017.

Ngôi chủ đường cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhung – Nguyên Ủy Viên HĐTS TWGHPGVN - Nguyên Truởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá. Chánh Duy Na cung thỉnh Ni sư Thích Đàm Hòa - UV Dự khuyết HĐTS TW GHPG VN - Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa điều hành, tổ chức các hoạt động Hạ trường Hương Quang, Trưởng Ban Giảng huấn cung thỉnh Ni sư: Thích Nữ Đàm Thành. Năm nay hạ trường tổ chức an cư bắt đầu từ ngày 10/6/2017 (tức 16/5/AL) đến ngày 16/9/2016 (tức ngày 16/7/AL). Lễ Tác bạch an cư: tập trung Vào hồi 8giờ 00 ngày 16/5/Đinh Dậu, Lễ Khai pháp: vào ngày 23/5/Đinh Dậu, Lễ Tạ pháp: vào ngày 07/7/Đinh Dậu, Lễ Tác bạch tự tứ được tổ chức vào 7 giờ sáng ngày 14/7/Đinh Dậu, với tổng số hành giả an cư gồm 75 vị: trong đó Tỳ kheo Ni 65 vị , Sa di ni 2 vị, Hình đồng 6 vị, Tịnh nhân 2 vị.

Năm nay lịch giảng Đại chúng cho Chư Ni và Cư sỹ Phật tử: 8 buổi, vào buổi sáng từ 07h00 đến 8h30 chủ nhật hàng tuần: giảng trong Bộ Phật học Phổ Thông của Hòa thượng Thích Thiện Hoa quyển I, khoá II, và đọc giảng bộ Yết Ma Yếu Chỉ của Hoà Thượng Thích Trí Thủ.

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

Sư cô Thích Nữ Như Hoà thay mặt hành giả an cư tác bạch cầu pháp

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhung ban đạo từ

Tại buổi lễ Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhung đã ban đạo từ, Sư cô Thích Nữ Như Hoà thay mặt hành giả an cư tác bạch cầu pháp. ĐĐ. Thích Tâm Đức – Trưởng BTS tỉnh đã có buổi thuyết giảng đầu tiên nhân lễ khai pháp.

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

ĐĐ. Thích Tâm Đức – Trưởng BTS tỉnh thuyết giảng nhân lễ khai pháp

Xin chia sẻ một số hình ảnh:

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

Văn nghệ chào mừng

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

Cung nghinh Chư tôn đức

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

ĐĐ. Thích Tánh Khả dẫn chương trình

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

Niệm Phật cầu gia hộ

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

Chào Phật Kỳ

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

Quang cảnh buổi lễ

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

ĐĐ. Thích Tâm Đức ban đạo từ

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

Hạ trường Thanh Hà tặng hoa chúc mừng

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

Hạ trường Khải Nam tặng hoa chúc mừng

Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017Hạ trường Hương Quang trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp năm 2017

Hồi hướng

Fanpage Phật giáo Thanh Hóa

Kính thưa quý đạo hữu!

Website của Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Thanh Hóa được thành lập, nhằm thiết lập 1 kênh thông tin hữu ích giữa quý chư tăng, ni, phật tử tại tỉnh Thanh Hóa cũng như với đạo hữu khắp nơi. Để website được hoàn thiện, rất mong nhận được sự phản hồi, góp ý của tất cả mọi người.

Mọi ý kiến gửi về: [email protected]