Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống

Sáng ngày 19 tháng 2 Giáp Ngọ (nhằm 19/3/2014) tại chùa Vĩnh Thái xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, văn phòng BTS Phật Giáo huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống và khởi công xây dựng nhà phủ mẫu.

 

Chứng minh và tham dự Đại Đức Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Phó ban pháp chế, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Vĩnh Thái. Đại đức Thích Tâm Định, UV Ban TTXH TƯ GHPGVN, phó BTS GHPGVN Thanh Hóa, cùng chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh, huyện, thị, thành phố chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong ngoài tỉnh Thanh Hóa.

Phía chính quyền có Bà Lê Thị Oanh - phó chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh Thanh Hóa.  Ông Bùi Chí Châu – phó ban tôn giáo tỉnh,Ông Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch UBND Tp Thanh Hóa, Ông Phạm Minh Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Nông Cống. Ông Trần Văn Thuấn, chủ tịch UBND huyện Nông Cống. ông Bùi Phú Ninh, Bí thư đảng bộ xã Hoàng Giang. Ông Lê Chí Dũng, chủ tịch UBND xã Hoàng Giang cùng các quý vị lãnh đạo các cấp ủy đảng tỉnh, huyện và xã địa phương sở tại, và hơn 2000 đồng bào nhân dân Phật tử khắp nơi về dự lễ.

Sau bài phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Lê Chí Dũng, chủ tịch UBND xã Hoàng Giang là nghi thức đánh trống khai hội. Tại buổi lễ ĐĐ. Thích Tâm Định – Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã ban đạo từ cho buổi lễ: Đại Đức đã tán thán việc khôi phục lễ hội rước nước của chùa Vĩnh Thái, mong rằng các cấp chính quyền sẽ tạo điều kiện với chùa đã phát huy nét đẹp văn hóa tâm linh của ngày lễ hội truyền thống rước nước Quan Âm chùa Vĩnh Thái ngày càng lớn mạnh.

Kế tiếp là nghi thức rước nước diễn ra thật trọng thể và trang nghiêm, từng đoàn người nối tiếp nhau từ lễ đài ra cầu Vạy rước rước trên dòng song Yên về dâng Tam Bảo tại chánh điện chùa Vĩnh Thái, với long thành kính chư tôn đức cùng quý vị quan khách và toàn thể hội chúng nhất tâm niệm cầu quốc thái dân an.

Sau cùng là nghi thức động thổ, khởi công xây dựng nhà thờ mẫu.

www.phatgiaothanhhoa.com Xin chia sẻ một số hình ảnh với quý độc giả:

Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thốngThanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 1Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 2Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 3Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 4Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 5Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 6Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 7Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 8Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 9Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 10Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 11Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 12Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 13Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 14Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 15Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 16Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 17Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 18Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 19Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 20Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 21Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 22Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 23Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 24Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 25Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 26Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 27Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 28Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 29Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 30Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 31Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 32Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 33Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 34Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 35Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 36Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 37Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 38Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 39Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 40Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 41Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 42Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 43Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 44Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 45Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 46Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 47Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 48Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 49Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 50Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 51Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 52Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 53Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 54Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 55Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 56Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 57Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 58Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 59Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 60Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 61Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 62Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái khai mạc lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống 63

 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thanh Hóa: Đêm văn nghệ mừng lễ hội Quan Âm chùa Vĩnh Thái

Tối 18 tháng 2 Giáp Ngọ, tức 18/3/2014, tại chùa Vĩnh Thái xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra đêm văn nghệ chào mừng lễ khởi công xây dựng nhà thờ mẫu và lễ hội rước nước Quan Âm truyền thống của chùa Vĩnh Thái.

Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
TIÊU ĐIỂM

Trọng thể khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VIII

GNO - Với chủ đề “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập...

10 sự kiện nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

GNO - Trong 5 năm của nhiệm kỳ VII, GHPGVN...

Trình diễn vở cải lương "Vua Phật" mừng Đại hội

GNO - Tối nay, 20-11, tại hội trường Cung Văn...

Phiên họp trù bị Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII

(PGVN) 14h ngày 03/10/Đinh Dậu (20/11/2017) đã diễn ra phiên...

Đoàn Đại biểu Phật giáo Toàn quốc viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PGVN) Sáng ngày 03/10/Đinh Dậu (20/11/2017), Chư tôn đức HĐCM,...

Dâng y cúng dường nhân Đại hội VIII

GNO - Ngay sau lễ cắt băng khai mạc triển lãm ảnh...

Khai mạc triển lãm hình ảnh Phật sự tại Đại hội VIII

GNO - Sáng nay, 20-11, trong khuôn khổ Đại hội...

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ khai chuông

Chuông không biết bắt đầu có từ bao giờ, nhưng...
MỌI NGƯỜI QUAN TÂM

Ca dao, thơ, kinh Phật cho mùa lễ Vu Lan Báo Hiếu

Nuôi con chẳng quản chi thân. Bên ướt mẹ nằm,...

Dẫn chương trình Vu lan - Báo Hiếu

Công ơn cha mẹ cao như trời sâu như bể,...

Khánh Hòa: Tiểu sử cố Trưởng lão HT.Thích Chí Tín

Hoá duyên đã mãn, Hoà thượng đã trở về thế...

Chương trình MC lễ Mừng Thọ

Bài mẫu dành cho người dẫn chương trình (MC) lễ...

Cảnh giác tranh Vu Lan giả: Phía sau bức tranh Maria chít khăn mỏ quạ bồng chúa

Theo họ những người theo đạo Phật cũng quy ngưỡng...