Tham dự Khóa tu có Đại Đức Thích Tâm Minh – UV Ban Giáo dục Tăng Ni TW GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Hoằng Pháp Tỉnh Thanh Hóa, Trụ Trì Chùa Hưng Phúc. Đại Đức Thich Nguyên Đạo – UV BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, UV Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Thanh Hóa – Phó BTS GHPGVN huyện Thọ xuân - Trụ Trì Chùa quảng Phúc - Xã Xuân Thiên - thọ xuân, Đại Đức Thích Nguyên Quang - Thư Ký Ban Nghi Lễ BTS tỉnh, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN huyện Thọ Xuân, Trụ Trì Chùa Đông Nam Thị Trấn Thọ Xuân, cùng Hơn 200 Phật tử Chùa Hưng Phúc, nhân dân tín đồ Phật tử trong Tp Thanh Hóa, Phật tử Chùa Phúc Bồi - xã Hoằng Hợp - Hoằng Hóa cũng về dự lễ.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 1Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 2Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 3Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 4Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 5Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 6Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 7Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 8Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 9Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 10Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 11Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 12Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 13Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 14Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 15Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 16Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 17Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 18Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 19Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 20Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 21Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 22Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 23Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 24Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 25Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 26Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 27Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 28Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 29Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 30Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 31Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 32Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 33Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 34Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 35Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 36

Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 37Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 38Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 39Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 40Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 41Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 42Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 43Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 44Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 45Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 46Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 47Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 48Chùa Hưng Phúc: Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 6 49

Fanpage
Bạn đọc quan tâm

Kính thưa quý đạo hữu!

Website của Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Thanh Hóa được thành lập, nhằm thiết lập 1 kênh thông tin hữu ích giữa quý chư tăng, ni, phật tử tại tỉnh Thanh Hóa cũng như với đạo hữu khắp nơi. Để website được hoàn thiện, rất mong nhận được sự phản hồi, góp ý của tất cả mọi người.

Mọi ý kiến gửi về: phatgiaothanhhoa@gmail.com.